COD GALBEN: 09-12-2021 Intre 05:40 si 10:00 se va semnala local, ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza în funcţie de condiţiile locale formarea gheţuşului in Județul Gorj, Județul Vâlcea; COD GALBEN: 09-12-2021 Intre 05:20 si 10:00 se va semnala local, ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție și de condițiile locale, formarea ghețușului in Județul Brăila, Județul Argeş, Județul Prahova, Județul Buzău, Județul Dâmboviţa;

Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

Ca urmare a transmiterii unor informaţii mincinoase de către numitul RUS Traian Daniel cu privire la entitatea autointitulată 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş', Fundaţia Naţională pentru Tineret îşi reiterează poziţia şi pune la dispoziţia persoanelor interesate documentele care au stat la baza deciziei de anulare a Hotărârii cu privire la aderarea acestei entităţi la FNT.

Această decizie a fost luată în urma primirii, pe e-mail, a unei adrese din partea d-nei. Maria Moldovan - preşedinte al Comisiei de Cenzori a entităţii autointitulate 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş, prin care semnala prezenţa unor nereguli în cadrul entităţii autointitulate 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş'.

Având în vedere cele precizate în adresa menţionată mai sus, Secretarul General al FNT împreună cu Directorul FNT au analizat documentele aflate în arhiva FNT.

Ca urmare a demersurilor descrise mai sus, s-a constatat că Fundaţia pentru Tineret Mureş - înfiinţată în baza Decretului - Lege nr. 150/ 1990, ce a fost înscrisă în Registrul de stat sub nr. 309/ 26.07.1990 conform Certificatului nr. 4004/ 1990 emis de Administraţia Financiară Mureş care a obţinut CIF nr. 1207650 în data de 29.11.1992, s-a reorganizat în anul 2008 conform procesului verbal al Adunării Generale de reorganizare din data de 18.12.2008 la care au participat un număr de 11 organizaţii membre în cadrul căreia s-a ales noul Consiliu de Conducere.

Conform acestui proces verbal mai sus menţionat cât şi din adresa înaintată de Fundaţia Naţională pentru Tineret în anul 2009 către Municipiul Târgu Mureş - Biroul Corp Control Primar că răspuns la solicitarea acesteia nr. B1/ 142/ 24.03.2009 reiese că cele 11 organizaţii membre în cadrul Fundaţiei pentru Tineret Mureş identificată cu CIF 1207650 sunt:

Organizaţia Tineretului Ecologist din România;

Organizaţia Tineretului Voluntar

Liga studenţilor din UMF Tg-Mureş

Asociaţia pentru promovarea drepturilor omului 'LIDER'

Asociaţia Coregrafilor şi Ansamblurilor Folclorice

Asociaţia Rotaract Club Teka Tg-Mureş

Asociaţia Studenţilor Maghiari Tg - Mureş

Asociaţia Turistică 'Perpetuum Mobile'

Asociaţia 'SILOE'

Asociaţia 'Mişcarea pentru Angajament Civic'

Asociaţia 'Outward Bound',

Iar Consiliul de Conducere ales conform procesului verbal din data de 18.12.2008 are următoarea componenţă:

Preşedinte - Cornel BRISCARU

Vicepreşedinte - Dorel HOSU

Secretar - Viorel VARSAN

Membru - Mihai PAVEL

Membru - Hunor FARKAS

De asemenea, din conţinutul acestor acte rezultă că la data reorganizării Fundaţiei pentru Tineret Mureş (FT Mureş), conform procesului verbal din data de 18.12.2008, dl. Daniel Traian RUS, la care se face referire în adresa Biroului Corp Control Primar, nu a fost şi nu este Preşedinte al Fundaţiei pentru Tineret Mureş identificată cu CIF 1207650.

Tot la nivelul anului 2008, în arhiva Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, a fost găsit procesul verbal încheiat în data de 01.10.2008 privind constituirea entităţii autointitulate 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş (FJT Mureş)' în conformitate cu Decretul - Lege nr. 150/ 1990 şi a Legii 146/ 2002, la care au participat 4 organizaţii de tineret, respectiv: Asociaţia de Tineret 'Târnava Mare' Sighişoara, Fundaţia Ambasadorii 'Fair Play' Tg Mureş, Organizaţia Tineretului Liber Sighişoara şi Liga Studenţilor Universităţii 'Petru Maior' Tg Mureş, care au ales un Consiliu de Conducere format din 4 persoane astfel: Preşedinte - Rus Traian Daniel, Vicepreşedinte - Adriana Vangă, Secretar - Daniela Szekely şi Membru - Păcurar Dan şi care nici până la această dată nu au obţinut un Certificat de Identificare Fiscală de la ANAF.

Subliniem faptul că niciuna din cele 4 organizaţii care au participat la Adunarea Generală de constituire a entităţii autointitulate 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş (FJT Mureş)' din anul 2008, nu a fost membră a Fundaţiei pentru Tineret Mureş identificată cu CIF 1207650, astfel neputând participa la reorganizarea acesteia cum era precizat în Procesul Verbal al Adunării Generale din anul 2008.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că în perioada cuprinsă între 2008 şi până în prezent niciuna din cele 2 fundaţii, respectiv Fundaţia pentru Tineret Mureş identificată cu CIF 1207650 şi entitatea autointitulată 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' 'înfiinţată în anul 2008' nu au depus situaţiile financiare anuale la ANAF Mureş.

Entitatea autointitulată 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008' a încercat pe parcursul anilor să îşi însuşească CIF-ul Fundaţiei pentru Tineret Mureş - reorganizată şi identificată cu CIF 1207650, susţinând că entitatea autointitulată 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008' deţine acest CIF, ajungând într-un final să îl declare pierdut la Monitorul Oficial.

Începând cu luna octombrie 2016, entitatea autointitulată 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008', prin Preşedinte Rus Traian Daniel a solicitat în nenumarate rânduri sprijinul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret susţinând că s-a reorganizat în anul 2008 în conformitate cu prevederile Legii 146/ 2002, şi-a schimbat denumirea din Fundaţia pentru Tineret Mureş în Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş şi că a pierdut CIF-ul, neputând fi în măsură să îl prezinte la momentul depunerii documentelor necesare în vederea aderării ca membru în cadrul FNT.

Necunoscând, la acea dată, faptul că entitatea autointitulată 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008', prin numitul Rus Traian Daniel s-a substituit Fundaţiei pentru Tineret Mureş identificată cu CIF 1207650, având ca preşedinte pe dl. Briscaru Cornel, fapt remarcat şi prin analizarea ştampilei aplicate pe documente de către entitatea autointitulată 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008', ştampila pe care era inscripţionat CIF-ul Fundaţiei pentru Tineret Mureş, Consiliul de Administraţie al FNT a propus Adunării Generale din data de 17.03.2017 validarea aderării entităţii autointitulate 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008', ca membru în cadrul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret.

De asemenea, la data de 15.06.2017 Fundaţia Naţională pentru Tineret prin Vicepreşedinte şi Secretar General, a participat, de bună credinţă, la invitaţia făcută de numitul Rus Traian Daniel - Preşedinte al entităţii autointitulate 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008', la Adunarea Generală a entităţii autointitulate 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008', şedinţă la care au participat 4 organizaţii şi în cadrul căreia s-a adoptat Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare (pe care l-a solicitat că model de la FNT), s-a admis o nouă organizaţie - 'Asociaţia Asined & Naiart' ca membru în cadrul entităţii autointitulate 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008', majorându-se astfel numărul de organizaţii membre de la 4 la 5, s-a ales Consiliul de Conducere în următoarea componenta: Preşedinte - Rus Traian Daniel, Vicepreşedinte - Doina Elena Tintosan, Secretar - Daniela Mera şi Membri - Magyari Erzsebet şi Covaciu Marius şi Comisia de cenzori în următoarea componenta: Preşedinte - Moldovan Maria şi Membri - Traian Ioana şi Vasile Dorel.

Cele constatate în urma analizării documentelor din arhiva Fundaţiei Naţionale pentru Tineret s-au adus la cunoştinţa Adunării Generale Extraordinare a FNT ce s-a desfăşurat în perioada 21-22 septembrie 2017 în Comună Moeciu de Jos, judeţul Braşov, în acest context Adunarea Generală a hotărât anularea Hotărârii nr. 3 a Adunării Generale din data de 17.03.2017 în ceea ce priveşte admiterea ca membru în cadrul FNT a entităţii autointitulate 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008', în sensul anulării art. 1 din această hotărâre, datorită faptului că aceasta nu are personalitate juridică recunoscută de organele abilitate şi că s-a substituit, în mod fraudulos, Fundaţiei pentru Tineret Mureş identificată cu CIF 1207650.

De asemenea, ca urmare a anulării hotărârii prin care entitatea autointitulată 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008', era admisă ca membru al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, s-au anulat şi toate documentele ce au fost emise de către FNT în legătură cu entitatea autointitulată 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008'.

Decizia privind anularea Hotărârii nr. 3/ 17.03.2017 a Adunării Generale a Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, precum şi a documentelor emise de FNT în legătură cu entitatea autointitulată 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008', au fost aduse la cunoştinţa membrilor Consiliului de Conducere şi Comisiei de Cenzori a entităţii autointitulate 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008', asociaţiilor membre ale acestei entităţi, respectiv Asociaţia de Tineret 'Târnava Mare' Sighişoara, Fundaţia Ambasadorii 'Fair Play' Târgu Mureş, Fundaţia 'Curcubeu - Szivarvany Rainbow' Târgu Mureş, Asociaţia 'ASINED&NAIART' Târgu Mureş, precum şi tuturor instituţiilor abilitate din judeţul Mureş, respectiv Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul Local Mureş, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş.

Subliniem încă o dată faptul că Hotărârea nr. 3/ 17.03.2017 a Adunării Generale FNT, precum şi actele emise de FNT în legătură cu entitatea autointitulată 'Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Mureş' - 'înfiinţată în anul 2008', sunt nule de drept, fiind anulate.

Având în vedere cele de mai sus, şi insistenţa numitului RUS Traian Daniel care continuă să folosească documente ce au fost anulate, Fundaţia Naţională pentru Tineret îşi rezerva dreptul de a acţiona în judecată pe numitul RUS Traian Daniel şi pe orice persoană fizică şi/ sau juridică care se foloseşte de documentele anulate de către FNT, pentru aducerea de prejudicii Fundaţiei Naţionale pentru Tineret.

Biroul Executiv FNT

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.