Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

 

 

 

București, 27 iunie 2022: Grupul Zacaria, cel mai mare dezvoltator de spații logistice din Sibiu, va deschide anul viitor un parc de retail în Cisnădie, Sibiu, în urma unei investiții de peste 11 milioane de euro. Zacaria Retail Park Cisnădie va ocupa o suprafață închiriabilă de 9.000 de metri pătrați și va veni cu un mix atractiv de chiriași, asigurați printr-un parteneriat exclusiv de leasing cu CBRE România, lider pe piața de consultanță imobiliară, care a demarat deja procesul de închiriere a spațiilor comerciale.

 

Situat în zona centrală din Cisnădie, noul parc de retail va fi dezvoltat prin reconversia unei foste fabrici de covoare, pe o suprafață totală de 11.500 de metri pătrați, care include suprafața închiriabilă din proiect cât și o ancoră de tip supermarket. Zacaria Retail Park Cisnădie va găzdui branduri de modă și încălțăminte, jucării și haine pentru copii, casă și decorațiuni, hrană și accesorii pentru animale de companie, precum și retaileri din zona de servicii bancare. Va fi disponibil un food court, dar și spații pentru evenimente dedicate comunității. 358 de locuri de parcare vor facilita experiența de cumpărături a vizitatorilor.

 

"Suntem mereu deschiși să sprijinim dezvoltatorii îndrăzneți care intră pe piețele regionale și își extind afacerea în afara Bucureștiului sau a altor orașe mari, adăugând valoare regiunii și comunității pe care au adoptat-o. Datorită unei colaborari excelente cu Zacaria, echipa CBRE România a inițiat deja procesul de închiriere pentru unul dintre cele mai importante parcuri de retail din centrul țării, folosindu-și expertiza de top pentru a atrage retailerii potriviți acestui tip de centru comercial regional. Luând în considerare marile branduri care vor fi acomodate de complex, Zacaria Retail Park Cisnădie va deveni o destinație de tip one-stop-shop, îndeplinind nevoilor clienților și constituindu-se într-una dintre investițiile semnificative din județul Sibiu", spune Cristina-Maura Toros, Leasing Manager la CBRE România.

 

 

Programat să fie deschis în al doilea trimestru al anului 2023, parcul de retail dezvoltat de Zacaria va fi o construcție modernă, care va satisface cerințele ESG. Zacaria Retail Park Cisnădie este al doilea parc de retail și al 15-lea proiect imobiliar dezvoltat de compania imobiliară din România. Compania a început deja lucrările la cea mai mare investiție de retail de până acum din Cisnădie, iar lucrările de demolare și reconversie sunt în plină desfășurare.

 

Zacaria a ales Cisnădie pentru noua dezvoltare în principal datorită faptului că orașul a fost în plină expansiune în ultimii doi ani, atrăgând mai multe investiții rezidențiale și de agrement, dar și noi locuitori care părăsesc Sibiul. Potrivit PMUD Sibiu (Programul de Mobilitate Urbană Durabilă), aflat în prezent în dezbatere publică, Cisnădie a înregistrat o creștere semnificativă de 30% în ultimii opt ani, procent reprezentând populația care a ales să se mute în acestă localitat din imediata vecinătate a Sibiului. Totodată, numărul populației rezidente în Sibiu a scăzut din 2016 cu aproximativ 0,3% în fiecare an, potrivit Institutului Național de Statistică 2021. Populația orașului este în continuă scădere, însă doar o mică parte dintre cei care migrează în alte localități o fac schimbându-și reședința. Acest lucru face ca orașul Sibiu să se extindă (extindere urbană), deși numărul populației rezidente scade.

 

Cu o populație înregistrată de peste 24.000 de locuitori, suplimentată și de alți 10.000 - 15.000 de rezidenți atrași din Sibiu, Cisnădie devine o nouă destinație de agrement datorită celor mai noi facilități turistice dezvoltate, legăturii cu autostrada cât și a unei comunități dinamice de expați, atrăgând tineri din Sibiu să-și petreacă timpul liber într-un mediu natural sau chiar să se mute aici.

 

"Continuăm să investim în multiple proiecte, iar portofoliul nostru se va extinde în următorii ani. Pentru că am văzut nevoile comunității locale și dorința de extindere regională a multor jucători din retail, am decis să investim în dezvoltarea Cisnădie și a județului Sibiu prin construirea unui nou parc de retail. Având în vedere că sediul nostru se află în Sibiu, ne-am fundamentat decizia și pe cunoașterea pe care o avem despre potențialul real al cererii locale. Prin parteneriatul nostru irepoșabil cu CBRE România, care are expeiența necesară pentru a atrage cei mai buni retaileri în noul parc, vom lansa acest nou proiect cu dorința de a deveni o parte importantă a dezvoltării Cisnădiei ca destinație turistică", explică Marius Moga, Sales & Marketing Manager la Zacaria.

 

 

Proiectul a fost realizat de compania de arhitectură Triptic Studio, cu ajutorul arhitecților, Aurel Basuc și Adriana Popa. Urmând cerințele de sustenabilitate si regenerare urbană, Zacaria Retail Park Cisnădie integrează spații comerciale cu promenade pietonale, grădini verticale, zone de relaxare, locuri de joacă și spații pentru găzduirea diferitelor evenimente culturale sau sportive, pentru a răspunde nevoilor orașului. Este unul dintre puținele proiecte din România care nu numai că transformă un sit industrial, ci integrează istoria locului, urmărește arhitectura tipică a orașului și valorifică formele de relief existente, în apropierea albiei râului, pentru a deveni o destinație unică.

 

"Transformarea fostei fabrici de covoare într-o destinație ideală pentru realizarea cumpărăturilor și petrecerea timpului liber, cât si conceptul realizării corpurilor de clădire direct peste Râul Cisnădie, s-au dovedit a genera o interesantă provocare tehnică. Prin urmare, propunem pentru viitorul complex comercial o compoziție echilibrată între regenerarea urbană, necesitățile orașului și existența albiei râului, cu accent pe modernizarea infrastructurii prin conversia funcțională a vechii zone industriale. În plus, proiectul beneficiază de dezvoltarea de spații verzi si interactive, inclusiv diverse servicii dedicate zonei rezidențiale din proximitate, elemente ce vor avea un impact semnificativ asupra calității spațiului si țesutului urban actual", adaugă Aurel Basuc, Arhitect Partener Fondator Triptic Studio.

 

………………………………………………………………………..

 

Contact:
Razvan Ionescu, Marketing Manager, +400 745 208 891, [email protected]

CBRE Romania Linkedin, Facebook & YouTube

 

Despre Zacaria Group

Zacaria face parte din grupul internațional Alf Mizzi & Sons, care a fost fondat în Malta în 1915. Compania este un dezvoltator imobiliar industrial full-service, specializat în achiziționarea, construcția, dezvoltarea și gestionarea proprietăților industriale și rezidențiale. Până în prezent, Zacaria a dezvoltat peste 200.000 de metri pătrați de spații industriale, peste 15.000 de metri pătrați de spații de retail și birouri și a finalizat dezvoltarea și vânzarea a 4 proiecte rezidențiale. În timp ce portofoliul rezidențial de proiecte Valletta se extinde în prezent, cu două dezvoltări în curs de desfășurare în Sibiu și Craiova, compania își extinde și investițiile în sectorul de retail.

 

Despre CBRE Group, Inc.

CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE), Fortune 500 și S&P 500 cu sediul central în Dallas este cea mai mare companie de servicii comerciale și investiții în real estate din lume, pe baza veniturilor din 2020. Compania are peste 100.000 de angajați și deservește clienți din peste 100 de țări. CBRE oferă o gamă extinsă de servicii integrate, inclusiv administrare și coordonare de tranzacții și management de proiecte, managementul proprietății, administrarea investițiilor, evaluare, închiriere de proprietăți, consultanță strategică, vânzări de proprietăți, servicii ipotecare și servicii de dezvoltare. Accesați site-ul www.cbre.ro pentru detalii suplimentare.

 

 

***

 

Zacaria Retail Park Cisnădie to be opened near Sibiu, after an investment of 11 million euros

 

 

Bucharest, 27th June 2022: Zacaria Group, the largest developer of logistics spaces in Sibiu, will open a retail park in Cisnădie, Sibiu, next year following an investment of more than 11 million euros. Zacaria Retail Park Cisnădie will occupy a leasable area of 9,000 square meters and an attractive mix of tenants secured through an exclusive leasing partnership with CBRE Romania, the market leader in real estate consultancy, which has already started the process of leasing commercial spaces.

 

 

Located in the central area of Cisnădie, the new retail park will benefit from the conversion of a former carpet factory site, on a total area of 11,500 square meters that includes the rentable area in the park and a supermarket anchor. Zacaria Retail Park Cisnădie will accomodate fashion and shoes mass market, kids toys and fashion, home and deco, pet food and accessories, and banking services retailers. There will be a food court available, and also spaces for events dedicated to the community. 358 parking spaces will facilitate visitors' shopping experience.

 

“We are always open to support bold developers who enter regional markets and expand their business outside Bucharest or other major cities, adding value to their adopted region and its community. Thanks to an excellent collaboration with Zacaria, the CBRE Romania team has already initiated the leasing process for one of the most important retail parks in the center of the country, using its high-level leasing expertise to attract the right retailers for this type of regional shopping center. As major brands move into the center, Zacaria Retail Park Cisnădie will become a one-stop-shop destination center, meeting the needs of customers, and becoming one of the significant investments in Sibiu County.”, says Cristina-Maura Toros, Leasing Manager at CBRE Romania.

 

Scheduled to be opened in the second quarter of 2023, the retail park developed by Zacaria will be a modern construction that will meet the ESG requirements. Zacaria Retail Park Cisnădie is the second retail park and the 15th real estate project developed by the real estate company in Romania. The company already broke ground  on the biggest retail investment to date in Cisnădie and demolision and reconversion works are in full swing.

 

 

Zacaria chose Cisnădie for the new project mainly because the town has been booming in the last two years, attracting more residential and leisure investments, but also new inhabitants leaving Sibiu. According to the Sibiu PMUD (Sustainable Urban Mobility Programme) currently under public debate, Cisnădie has registered a significant increase of 30% in the last eight years, representing the population that has chosen to relocate to this town in the immediate vicinity of Sibiu. At the same time, the number of the resident population in Sibiu has been decreasing since 2016, by about 0.3% each year, according to the National Institute of Statistics 2021. The city's population is steadily decreasing, but only a small part of those who migrate to other localities do so by changing their residence. This causes the city of Sibiu to expand (urban sprawl) although the number of resident population decreases.

 

 

With a registered population of over 24,000 inhabitants as well as another 10,000 to 15,000 residents attracted from Sibiu, Cisnădie is becoming a new leisure destination thanks to the lastest tourist facilities, highway connection and a dinamic community of expats, attracting young people from Sibiu to spend their free time in a natural environment or even to relocate here.

 

“We continue to invest in multiple projects and our portfolio will continue to expand in the next years. Since we have seen the local community needs and the desire for regional expanding for several retail players, we have decided to invest in the development of Cisnădie and of the Sibiu County by developing a new retail park. Given that our headquarters are in Sibiu, we based our decision on the knowledge we have about the real potential of local demand. In addition, together with our flawless partnership with CBRE Romania, which has the expertise to attract the best retailers to the new park, we will launch this new project with the desire to become an important part of Cisnădie's development as a tourist destination.”, explains Marius Moga, Sales & Marketing Manager at Zacaria.

 

 

The project was realized by the architectural company Triptic Studio, with the help of architects Aurel Basuc and Adriana Popa. Following the requirements of sustainability and urban regeneration, Zacaria Retail Park Cisnădie integrates commercial spaces with pedestrian promenades, vertical gardens, relaxation areas, playgrounds and spaces for hosting various cultural or sports events, to meet the needs of the city. It is one of the few projects in Romania that not only transforms an industrial site, but integrates the history of the place, follows the typical architecture of the city and exploits the existing landforms near the riverbed to become a unique destination.

 

“The conversion of the former carpet factory into an ideal destination for shopping and leisure, as well as the concept of building directly over the Cisnădie River, proved to be an interesting technical challenge. Therefore, we propose for the future commercial complex a balanced composition between urban regeneration, the needs of the city and the existence of the riverbed, with a focus on the modernization of the infrastructure through the functional conversion of the old industrial area. In addition, the project benefits from the development of green and interactive spaces, including various services dedicated to the nearby residential area, elements that will have a significant impact on the quality of the existing urban space and texture.”, says Aurel Basuc, Founding Partner Architect at Triptic Studio.

 

 

………………………………………………………………………..

 

Contact:
Razvan Ionescu, Marketing Manager, +400 745 208 891, [email protected]

CBRE Romania Linkedin, Facebook & YouTube

 

About Zacaria

Zacaria is part of the international group Alf Mizzi & Sons, which was founded in Malta in 1915. The company is a full-service industrial real estate developer, specialized in the acquisition, construction, development, and management of industrial and residential properties. To date, Zacaria developed over 200,000 square meters of industrial spaces, more than 15,000 square meters of retail and office spaces and completed the development and sale of 4 residential projects. Whilst the residential portfolio of Valletta projects is expanding currently with two ongoing developments in Sibiu and Craiova, the company is also expanding its investments in the retail sector.

 

 

About CBRE Group, Inc.

CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Dallas, is the world’s largest commercial real estate services and investment firm (based on 2020 revenue). The company has more than 100,000 employees serving clients in more than 100 countries. CBRE serves a diverse range of clients with an integrated suite of services, including facilities, transaction, and project management; property management; investment management; appraisal and valuation; property leasing; strategic consulting; property sales; mortgage services and development services. Please visit our website at www.cbre.com

 

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – [email protected].

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.