Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

 

Romvac este singura companie medicală din România și una dintre foarte puținele din lume care a ridicat oul convențional de la statutul său de aliment cu proprietăți nutritive și proprietăți terapeutice extrem de limitate, la cel de ou hiperimun care, prin anticorpii săi IgY specifici, ajută la susținerea imunității organismului şi acţionează împotriva bacteriilor, virusurilor și fungilor, factori biologici agresivi patogeni pentru om.

 

 

Romvac – primii şi singurii care produc imunoglobuline Y specifice, în România

Specialiștii de la Romvac sunt singurii din România care fac diferența științifică dintre oul de consum și Oul Hiperimun Romvac, sursă unică și extraordinar de valoroasă de anticorpi IgY ce acționează preventiv și curativ față de agenți patogeni care pot evolua la om și care au dezvoltat sau nu rezistență la antibiotice.

 

Imunoglobulinele Y din Oul Hiperimun de la Romvac, împotriva bacteriilor, virusurilor și fungilor

Știința a arătat că o găină infectată cu un agent patogen are capacitatea de a produce o imunoglobulină specifică numită IgY, adică un anticorp pe care îl transferă din sânge în ou pentru a-l proteja pe viitorul pui, de respectivul agent patogen.

Pentru capacitatea lor de a acționa țintit împotriva a diferite bacterii, virusuri și fungi, în ultimii 10 ani, specialiștii de la Romvac au dezvoltat cu succes, aceste imunoglobuline din oul obișnuit, făcându-le să acționeze specific în terapii profilactice și curative, prin produsele din gama Imunoinstant.

„Imunitatea pasivă indusă de cele 30 de imunoglobuline specifice din Oul Hiperimun Romvac asigură o protecție imediată față de infecții urinare, respiratorii, cutanate, gastrice, gastrointestinale, genitale etc.. Acest fapt este posibil deoarece, în ciuda greutății lor moleculare mari, de 180 kDA, imunoglobulinele Y traversează mucoasa tubului digestiv după ingerare, fără a-și pierde proprietățile imunologice și având capacitatea de a rămâne biologic active în organism.”, declară Dr. Viorica Chiurciu, Director General al Romvac.

Imunoglobulinele Y specifice din Oul Hiperimun Romvac asigură imunitate pasivă, adică organismul uman primește gata preparați anticorpii de care are nevoie, fără a mai fi nevoit să îi producă singur aşa cum se întâmplă în cazul imunizării active, prin vaccinare.

 

Doar imunoglobulinele Y specifice din Oul Hiperimun Romvac acționează împotriva factorilor biologic activi patogeni!

„Imunoglobulina Y nespecifică din oul convenţional nu are capacitatea de a acţiona împotriva factorilor biologici agresivi pentru organismul uman. Imunoglobulina Y din oul obișnuit este limitată, adică poate acţiona strict pe cele câteva microorganisme cu care pasărea a intrat în contact pe parcursul vieţii sale și care sunt patogene numai pentru pasăre. Prin urmare, sub nicio formă, o găină obişnuită, nevaccinată ca să producă răspuns specific, nu va produce anticorpi specifici şi mai ales pe tulpini care sunt patogene la om.

Aşadar, găina nu va produce niciodată anticorpi IgY specifici, adică anticorpi împotriva Staphylococcus aureus, HPV, Candida, Clostridium difficile etc., dacă nu va fi vaccinată împotriva acestora, adică dacă nu va fi inoculată cu antigene specifice. Prin urmare, fără un stimul specific, nu poate exista răspuns specific.”, adaugă Dr. Viorica Chiurciu.

 

Prin comparaţie, obţinerea Ouălor Hiperimune polivalente sau monovalente de la Romvac, spre deosebire de ouăle provenite de la găini obişnuite, implică un proces extrem de complex ce cuprinde prepararea antigenelor pe medii de cultură selective, imunizarea găinilor cu antigene emulsifiante în adjuvant, evaluarea cantitativă și calitativă a anticorpilor IgY specifici prin teste imunologice: testul ELISA calitativ și cantitativ, testul de imunodifuzie în gel de agar. Apoi, imunoglobulinele IgY sunt condiţionate în soluţii buvabile, creme, spray-uri, soluţii pentru aerosoli, suspensii în produsele Imunoinstant, singurele din România care conţin atât anticorpii IgY specifici față de antigene bacteriene, virale și fungice, cât și proteinele imunologic active specifice din albuș.

3 beneficii majore pentru sănătate

Anticorpii specifici din Oul Hiperimun Romvac ajută mecanismul de susținere a imunității pasive. De asemenea, acționează preventiv, ca o barieră pe care organismul nostru o capătă împotriva factorilor biologici agresivi patogeni, dar acționează şi curativ în cazul pacienților care au contractat, deja, o infecție cu unul din agenții patogeni împotriva cărora, în Oul Hiperimun Romvac, există deja anticorpi.

“Dovadă a eficienței terapiei cu imunoglobulinele IgY specifice din Oul Hiperimun Romvac stau miile de pacienți care s-au vindecat de infecții cu diferite localizări, miile de pacienți care s-au vindecat clinic de psoriazis sau au cunoscut o îmbunătățire a stării de bine a organismului cum este cazul persoanelor cu alergii respiratorii sau cutanate etc.”, mai spune Dr. Viorica Chiurciu.

Pentru proprietățile sale unice, Oul Hiperimun Romvac și produsele din gama Imunoinstant pot fi utilizate de persoane de toate vârstele, mai ales în această perioadă greu încercată pentru sănătatea noastră.

 

Programe de cercetare cu instituţii de renume din medicină

Romvac are, la ora actuală, programe de cercetare cu Spitalul Sfânta Maria pe infecții pulmonare, inclusiv la pacienții cu transplant pulmonar, fapt care este o premieră mondială.

Alte programe de cercetare se află în derulare cu Institutul Național Victor Babeş pe infecții bacteriene, fungice și virale, cu Spitalul Clinic de Urgență din Cluj pe testări pentru administrarea de IgY în cazul pacienților cu scleroză multiplă și cu Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, pentru testarea de noi valențe ale IgY.

 

Romvac - 5 decenii în domeniul medicinei

Companie românească cu o experiență de aproape 5 decenii în medicina veterinară și umană, Romvac, după ani de cercetare științifică, a lansat pe piață în 2014, Oul Hiperimun și gama de produse Imunoinstant ca alternativă la ineficiența tratamentului antimicrobian în infecțiile cu tulpini multirezistente.

 

Contact

Romvac Company S.A.

Cătălina Staicu

Șef Serviciu Marketing

0724 125 934

romvac@romvac.ro

https://imunoinstant.romvac.ro/imunoinstant/

 

 

The Unique Hyperimmune Egg from Romania

 

Romvac is the only medical company in Romania and one of the very few in the world that has raised the status of the common egg from a food with nutritional and extremely limited therapeutic properties, to that of Hyperimmune Egg which, through its specific IgY antibodies, helps human immune system and acts against bacteria, viruses and fungi - pathogenic factors harmful to humans.

 

 

Romvac - the first and only one that produces specific IgY immunoglobulins in Romania

The specialists from Romvac are the only ones in Romania who make the scientific difference between the common egg and Romvac Hyperimmune Egg (RHE), an unique and extraordinarily valuable source of IgY antibodies that can prevent and cure the human body of pathogens responsible for antibiotic-resistant and non-resistant infections.

 

Romvac Hyperimmune Egg IgY Immunoglobulins, against bacteria, viruses and fungi

Science has shown that a hen inoculated with a pathogen has the ability to produce a specific IgY immunoglobulin, an antibody that is transferred from the blood to the egg to protect the future offspring from the pathogen.

For their ability to act specifically against various bacteria, viruses and fungi, in the last 10 years, Romvac specialists have successfully developed these IgY immunoglobulins from common hen eggs, making them act specifically through preventive and therapeutic treatments, through Immunoinstant products.

"Passive immunity induced by the 30 specific IgY immunoglobulins from Romvac Hyperimmune Egg provides immediate protection against urinary, respiratory, skin, gastrointestinal, genital infections etc.. How is this possible?! Despite their high molecular weight of 180 kDA, IgY immunoglobulins are able to cross the digestive tract mucosa after ingestion, without losing their immunological properties and being able to remain biologically active in the body.", says Dr. Viorica Chiurciu, General Manager of Romvac Company.  

The specific IgY immunoglobulins from the RHE provide passive immunity, which means the human body receives ready-made antibodies it needs, with no need to produce them by itself as it happens in active immunization, through vaccination.

 

Only specific IgY immunoglobulins from RHO act against biologically active pathogenic factors!

"The non-specific IgY immunoglobulin in the common egg does not have the ability to act against biological factors that are aggressive to the human body. The IgY immunoglobulin in the common egg has limited action, being efficient only against the few microorganisms which infected the hen during its life and which are pathogenic only to the bird. Therefore, under no circumstances an ordinary unvaccinated hen will produce a specific response, specific IgY antibodies, especially against strains that are pathogenic to humans.

 

Therefore, the hen will never produce specific IgY antibodies against Staphylococcus aureus, HPV, Candida, Clostridium difficile etc., unless it is vaccinated against them, unless it is inoculated with specific antigens. Therefore, without a specific stimulation, there can be no specific response, no specific IgY antibody in the egg.", also says Dr. Viorica Chiurciu.

 

By comparison with eggs from ordinary unvaccinated hens, obtaining RHE polyvalent or monovalent IgY involves an extremely complex process including the preparation of antigens on selective media, immunization of hens with emulsifying antigens in adjuvant, quantitative and qualitative analysis of specific IgY antibodies by immunological tests such as qualitative and quantitative ELISA assay and agar gel immunodiffusion test. Afterwards, IgY immunoglobulins are conditioned in oral solutions, creams, sprays, aerosol solutions, suspensions, in Immunoinstant products, the only egg-based products in Romania that contain both specific IgY antibodies against bacterial, viral and fungal antigens, as well as specific immunologically active proteins from egg white.

 

3 major health benefits

The specific IgY antibodies from Romvac Hyperimmune Egg help the passive immunity mechanism. They are also beneficial in preventive treatment of infections, acting as barriers to pathogenic factors, also being beneficial in therapeutic treatments for patients who already suffer from an infection with one of the pathogens against which there are already IgY antibodies in the RHEgg.

“The effectiveness of RHE specific IgY therapy is confirmed by thousands of patients who have been treated against different localized infections, thousands of patients who have been clinically cured of psoriasis or have experienced an improvement of health status such as people with respiratory or skin allergies etc..", says Dr. Viorica Chiurciu.

For their unique properties, Romvac Hyperimmune Egg and Immunoinstant products can be used by people of all ages, especially during this difficult time for our health.

 

Research programs with renowned medical institutions

Currently, Romvac has ongoing research programs with St. Mary's Hospital on lung infections, including lung transplant patients, which is a world premiere. Other research programs are underway with The Victor Babes National Institute on bacterial, fungal and viral infections, also with the Clinical Emergency Hospital in Cluj on tests for IgY administration in patients with multiple sclerosis and also with the Faculty of Veterinary Medicine in Iași, for testing new valences of IgY.

 

Romvac - 5 decades of medical experience

Romanian company with almost 5 decades of experience in veterinary and human medicine, Romvac Company launched in 2014, after years of scientific research, the Hyperimmune Egg and Immunoinstant products as alternative to antimicrobial resistance.

 

 

Contact

Romvac Company S.A.

Cătălina Staicu

Chief Marketing Officer

+40 724 125 934

romvac@romvac.ro

https://imunoinstant.romvac.ro/imunoinstant/

 

 

 

 

 

 

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.