Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

Drept la replică

 

Subscrisa ECOREC S.A., în calitate de administrator al depozitului de deșeuri Glina, ca urmare a articolului “Lovitură totală pentru cetățeni: Morbiditate crescută cu 50% la locuitorii din zona gropii de gunoi Glina din Popești-Leordeni, Berceni și zonele limitrofe” publicat pe site-ul “agerpres.ro” în  22.06.2020 ora 15:51 (https://wwwb.agerpres.ro/ots/2020/06/22/lovitura-totala-pentru-cetateni-morbiditate-crescuta-cu-50-la-locuitorii-din-zona-gropii-de-gunoi-glina-din-popesti-leordeni-berceni-si-zonele-limitrofe--641643) dorim să precizăm după cum urmează:

 

Informațiile prezentate în articol sunt eronate, promovându-se în mod intenționat ideea că în zona depozitului pentru deșeuri Glina se înregistrează o morbiditate crescută ca urmare a activității depozitului, în contextul în care opinia publică este sensibilă la orice astfel de informații  în contextul recentelor episoade de poluare la nivelul capitalei dar și în contextul pandemiei, însă adevărul este altul:

 • Depozitul de deșeuri Glina este un depozit conform care respectă toate cerințele de proiectare, construcție și exploatare existente prin normativele naționale și actele normative europene.
 • ECOREC S.A. deține toate avizele și actele de reglementare necesare. Activitatea este certificată prin Sisteme de Management de Mediu și de Calitate.
 • În prezent activitatea depozitului Glina este sistată din 18.02.2019. ECOREC S.A. se află în procedură de autorizare a instalației de sortare a deșeurilor municipale și a instalației de prelucrare și recuperare a deșeurilor din demolări și construcții și nu a depozitului de deșeuri, așa cum eronat prezentați în articol.
 • Amplasarea depozitului, cât și alocarea spațiului aferent acestei activități s-a făcut prin hotărâre de guvern în anul 1999.
 • Prima atestare a zonei ca “groapă pentru depozitarea gunoaielor menajere” apare în anul 1967 în “Studiul posibilităților de depozitare a gunoaielor menajere din orașul București nr. 200/30.01.1967”.
 • În zonă există și alți poluatori de anvergură, al căror impact cumulat asupra mediului poate duce la depășiri punctuale și sporadice ale emisiilor, cu efect posibil asupra populației din comunitățile cele mai apropiate, respectiv Popești-Leordeni și Glina. Având în vedere că depozitul Glina are activitatea sistată încă din februarie 2019 orice posibilă poluare din această perioadă este greu atribuibilă subscrisei. Doar acest argument este suficient pentru a demonstra caracterul fals al informațiilor prezentate.
 • Depozitul pentru deșeuri Glina este amplasat într-o zonă industrială destinată managementului deșeurilor încă din anii 1950 , fiind învecinată cu Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina care deservește întreg municipiul București, colectorul casetat Dâmbovița (transport ape menajere municipale), PROTAN S.A. (activitate de stocare si manipulare cadavre si resturi animaliere), REMAT S.A. (sortare si valorificare deseuri) INDECO GRUP S.A. (sortare si valorificare deseuri), PICOVIT S.A. (ferma de crestere intensive a porcinelor), PALAPLAST S.A. (producție fittinguri industriale din materiale plastice), ARTE GRUP PRINT S.R.L. (productie ambalaje), T.M.C.U.B. (productie utilaje si chimicale), PROTECT CHEMICAL S.R.L. (productie chimicale), PEPSICO STAR FOODS S.R.L. (productie alimente) EUROINK CHEMICALS S.R.L. (productie cerneluri tipografice, lacuri, vopseluri), EUROBUSINESS GROUP S.R.L. (activitati tipografice), DURAZIV S.R.L. (produse chimicale, vopsele, tencuieli decorative, adezivi etc.), GLASS EXPERT S.R.L. (procesarea sticlei plane, precum si productia de sticla), FABRYO CORPORATION S.R.L. (fabrizarea vopselelor, lacurilor, cernelei tipografice etc.), CARDINAL S.R.L. (productie de compounduri din polimeri si elastomeri termoplastici) și multe alte activități industriale.
 • Contrar celor prezentate, există un singur studiu recent întocmit legal și cu respectarea normelor de  organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei, al cărui rezumat se află publicat pe site-ul DSP. Studiul este întocmit de o societate autorizată conform prevederilor legale, avizată de Institutul Național de Sănătate Publică, cu respectarea etapelor procedurii de realizare a studiilor EIS. Din cuprinsul acestui studiu, care a fost validat inclusiv de autoritățile sanitare competente, rezultă că nu există un impact semnificativ în privința sănătății populației a activității de depozitare desfășurate de subscrisa. Cu atât mai puțin ar putea să existe un asemenea impact pentru activitatea de sortare a deșeurilor (fără depozitare locală sau cu depozitare redusă) pe care ar putea-o desfășura stația de sortare extrem de performantă, la standarde europene, pe care o deținem.
 • Cu privire la afirmația „deșeurile din cianuri provenite de la Aro Câmpulung, deșeuri radioactive, substanțe toxice care au fost amestecate cu deșeurile municipale”, acestea reprezintă informații false menite să creeze panică în rândul populației. În realitate la depozitul Glina nu au fost eliminate niciodată altfel de deșeuri decât cele nepericuloase. Toata cantitatea de deșeuri pe care GLOBAL ECO CENTER SRL a încercat sa o depoziteze la Glina a fost inventariata, sigilata si stocata temporar pe o platforma betonata fără ca aceste deșeuri sa ajungă in zona activa de depozitare. Ulterior in data de 09.12.2010 aceste deșeuri au fost preluate in integralitate de către GLOBAL ECO CENTER SRL pentru a fi transportate si neutralizate la Câmpulung Muscel. Aceste aspecte sunt confirmate de concluziile dosarului penal nr. 501/P/2012,  finalizat cu trimiterea în judecată in data de 01.06.2016 a inculpaților Tifan Vasile si GLOBAL ECO CENTER SRL și condamnarea acestora, ECOREC SA având doar calitatea de martor.
 • Depozitul Glina este cuprins în Planul Urbanistic General al orașului Popești Leordeni, față de limita acestuia fiind impusă prin reglementările urbanistice o distanță minim de protecție de 1000 m. Această zonă nu este respectată datorită edificării construcțiilor de tip locuință (legal sau ilegal) mai ales cu preponderență în perioada 2010 – prezent. Autoritățile locale sunt conștiente de această situație, subscrisa notificând frecvent aceste nereguli, însă continuă să emită autorizații de construire pentru edificarea locuințelor în zona de protecție a depozitului.
 • Nerespectarea distanței de protecție sanitară între limita amplasamentului este o consecință a extinderii nereglementate a zonelor rezidențiale spre depozitul Glina, având în vedere că depozitul este în același amplasament de peste 50 de ani. ECOREC S.A. a notificat în permanență autoritățile responsabile privind acest aspect și a solicitat interzicerea autorizării acestor construcții.
 • Amplasamentul depozitului Glina a fost vizitat în luna februarie anul curent 2020 de o delegație a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, inclusiv de domnul ministru Costel Alexe, fiind verificare toate instalațiile de depoluare aferente depozitului.
 • În incinta depozitului se află o instalație de sortare a deșeurilor cu o capacitate de 70 de tone pe oră, respectiv 500.000 tone/an, modernizată în anul 2017, care este capabilă să sorteze aproximativ 50% din deșeurile produse la nivelul mun. București, prin funcționarea căreia este posibilă atingerea țintelor de reciclare și evitarea infringementului pentru neatingerea țintelor de reciclare.
 • Celulele de depozitare a deșeurilor sunt construite cu respectarea tuturor cerințelor legale și cuprind măsuri stricte de protecție prin dublă impermeabilizare, sisteme performante de drenaj și nu permit poluarea mediului înconjurător.
 • Instalațiile de poluare care deservesc depozitul cuprind: instalații de captare și tratare a levigatului prin procedeul osmozei inversei cu o capacitate dublă față de cea necesară. Instalații de extracție și neutralizare a gazelor de depozit la temperaturi înalte de peste 1100 grade Celsius. 
 • Pe parcursul celor 20 de ani de activitate, depozitul Glina a fost verificat prin sute de inspecții ale comisarilor Gărzii de Mediu Ilfov și Gărzii Naționale de Mediu, de laboratorul Agenției pentru Protecția Mediului și de alte instituții abilitate, niciodată nu au fost constatate neconformități la adresa activității capabile să pună în pericol mediul înconjurător ți comunitățile învecinate (link APM).
 • Între zonele active din incinta amplasamentului și cele mai apropiate locuințe, subscrisa a realizat o perdea vegetală pe o suprafață de 10 hectare, poziționată pe aliniamentul limitei de proprietate care cuprinde 40.000 de exemplare de salcâm și salcie (link https://www.facebook.com/180435996128712/posts/667874307384876/).
 • Subscrisa desfășoară periodic activități de monitorizare a principalilor factori de mediu prin laboratoare acreditate, monitorizare care nu a relevat depășirea pragurilor de alertă.
 • Evaluarea nivelului de fond regional total pentru județul Ilfov, implicit si pentru localitățile Popești Leordeni si Glina reprezentând localitățile cele mai apropiate de depozitul Glina, realizată în Planul de Menținere a Calității Aerului pentru Județul Ilfov perioada 2019 – 2023 elaborat de Consiliul Județean Ilfov relevă o încărcare semnificativă a mediului pentru următorii indicatori SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, PM10, PM2.5, As, Cd, Ni, Pb.
 • Evaluarea nivelului de fond regional total pentru județul Ilfov, implicit si pentru localitățile Popești Leordeni si Glina reprezentând localitățile cele mai apropiate de depozitul Glina, realizată în Planul de Menținere a Calității Aerului pentru Județul Ilfov perioada 2019 – 2023 elaborat de Consiliul Județean Ilfov relevă o încărcare semnificativă a mediului pentru următorii indicatori SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, PM10, PM2.5, As, Cd, Ni, Pb.
 • Interpretarea datelor statistice referitoare la morbiditatea prin boli respiratorii puse la dispoziția ECOREC S.A. de către Direcția de Sănătate Publică Ilfov nu indică vreun impact decelabil asupra stării de sănătate a comunităților învecinate. Indicatorii de sănătate aferenți perioadei 2014 – 2019 pentru Popești Leordeni și Glina sunt inferiori celor din zone similare dar fără a fi poziționate în apropierea unui obiectiv asemănător depozitului Glina (ex. Pantelimon și Buftea).
 • Autenticitatea listelor cu semnături este pusă sub întrebării având în vedere că există o cercetare în derulare a poliție Popești Leordeni pentru infracțiunile de trafic de influență, oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani sau alte foloase pentru obținerea consimțământului persoanelor care au semnat în scopul exploatării semnăturii lor. Astfel există dovezi clare că pe parcursul mai multor zile din luna iunie 2020, mai multe persoane au oferit sume de bani cetățenilor rezidenți în localitățile din apropierea depozitului Glina pentru obținerea semnăturii acestora pe un tabel, anumite persoane fiind în situația în care nici măcar nu știu ce au semnat.
 • Subscrisa se confruntă cu o campanie mediatică derulată de interese concurențiale prin intermediul unor societăți de promovare publicitară și chiar a unor false ONG-uri, prin promovarea unor informații false sub egida unor comunicate de presă cu titluri senzaționale al cărui singur scop este denigrarea și defăimarea subscrisei și exercitarea unei presiuni deosebite pe opinia publică și pe autorități pentru a răspunde acestora într-o manieră defavorabilă subscrisei și pentru a îngreuna desfășurarea activității. Articolele de presă  denigratoare sunt însoțite de sesizări ale unui ONG astfel încât campania să aibă un efect cât mai puternic.
 • Contrar celor prezentate, activitatea desfășurată la depozitul Glina nu reprezintă niciun pericol pentru mediu sau pentru comunitățile locale, aspecte certificate de numeroasele controale ale autorităților.

 

 

 

ECOREC SA

 

 

 

 

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.