Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

Bucureşti, 16 dec /Agerpres/ - Piaţa serviciilor de comunicaţii electronice, precum şi piaţa serviciilor poştale din România, au cunoscut un salt valoric şi de calitate, în ultimul an, şi datorită politicilor echilibrate promovate şi implementate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). În acelaşi timp, monitorizarea activităţii operatorilor de piaţă şi adaptarea cadrului legislativ la cerinţele actuale ale pieţei au reprezentat pentru Autoritate provocări ce vor continua şi în decursul anului viitor.

Anul 2016 a adus pe lista de activităţi a arbitrului pieţei telecom, printre altele: Legea infrastructurii de acces la reţelele fizice de comunicaţii electronice, o serie de consultări publice privind alocarea multiplexurilor de radiodifuziune digitală terestră, dar şi sancţionarea unor operatori de telecomunicaţii pentru nerespectarea de prevederi legislative în raport cu utilizatorii de servicii specifice.

Legea infrastructurii de acces la reţele, între litigii şi investiţii
Autoritatea de reglementare anunţa, la începutul acestui an, că România a devenit singura ţară din Uniunea Europeană (UE) care elimină orice măsură de reglementare la nivelul infrastructurii de acces la utilizatorii finali, în vederea furnizării serviciilor de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe. România devine, astfel, singura ţară din Uniune care elimină orice măsură de reglementare la nivelul infrastructurii de acces la utilizatorii finali în vederea furnizării de servicii de acces la Internet în bandă ne-garantată. Decizia a fost luată după ce, în 16 noiembrie 2015, Comisia Europeană a înregistrat o notificare din partea autorităţii române de reglementare în comunicaţii cu privire la pieţele corespunzătoare accesului local la nivel de gros furnizat la puncte fixe şi accesului central la nivel de gros furnizat la puncte fixe pentru produse de larg consum în România.

Guvernul a aprobat, în 23 martie, proiectul de Lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi unele măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice. Astfel, măsurile incluse în proiectul de act normativ urmăresc încurajarea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de comunicaţii electronice şi a infrastructurilor fizice existente.

Şeful ANCOM declara, la scurt timp după decizia Guvernului, că tarifele maximale pentru acces la reţelele de comunicaţii electronice aflate pe proprietatea publică, administrată de diverse entităţi, precum consilii locale, consilii judeţene, autorităţi centrale, regii autonome, vor fi stabilite de către Autoritate, iar operatorii de reţea au obligaţia de a acorda acces la infrastructura fizică pe care o deţin.

În aprilie, Autoritatea publică un ghid privind prevenirea şi gestionarea incidentelor care pot afecta reţelele de comunicaţii.

Începând cu data de 29 iulie, intră în vigoare Legea privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice (Legea 159/2016), act normativ ce clarifică şi stabileşte noi reguli pe baza cărora furnizorii vor avea acces pe proprietatea publică sau privată pentru a construi sau întreţine reţelele de comunicaţii electronice şi elementele de infrastructură fizică asociate acestora, precum şi condiţiile în care se face accesul la infrastructura fizică a altor operatori. Legea reglementează, practic, obligaţia operatorilor de reţea de a acorda acces la infrastructura pe care o deţin (stâlpi, piloni, conducte, canale, căi ferate, drumuri etc.), aceştia neputând refuza accesul decât din motive obiective şi temeinic justificate.

Trei luni mai târziu, pe 4 octombrie, Autoritatea de Reglementare lansează în dezbatere publică proiectul de decizie prin care stabileşte detaliile procedurii sale de soluţionare a litigiilor dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea, precum şi a litigiilor dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi persoanele care deţin cu orice titlu o infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri.

Pe data de 16 noiembrie, ANCOM adoptă în cadrul Consiliului Consultativ, decizia prin care litigiile dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi operatorii de reţea, precum şi dintre furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi persoanele care deţin cu orice titlu o infrastructură fizică instalată în interiorul unei clădiri urmează să fie soluţionate de Autoritate.

Procedura de soluţionare a litigiilor privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice intră în vigoare după trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

Noi consultări publice şi licitaţii, demarate de Autoritate
Încă de la începutul anului, ANCOM demarează o serie de consultări publice, iar o primă iniţiativă de acest fel fiind lansarea dezbaterii în spaţiul public privind alocarea multiplexurilor de radiodifuziune digitală terestră T-DAB (Digital Audio Broadcasting) în banda 216-230 MHz. Practic, la nivel naţional sunt planificate două acoperiri de T-DAB în spectrul ocupat în prezent de canalele 11 şi 12 de televiziune analogică (banda 216-230 MHz), prin intermediul cărora se pot transmite 12 programe (posturi) radio.

La jumătatea lunii martie, Autoritatea anunţă organizarea unor examene pentru obţinerea certificatelor de radioamator şi de operator radio în serviciul mobil terestru. Sesiunile sunt programate în prima parte a anului 2016 (perioada 16 aprilie - 25 mai), prin Direcţiile regionale ale ANCOM din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş.

Tot în primăvara acestui an, ANCOM propune ca drepturile de utilizare a frecvenţelor radio să fie acordate, pentru următorii nouă ani, Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), în vederea furnizării serviciului public de radiodifuziune. Propunerea autorităţii de reglementare se referă la asigurarea continuităţii serviciilor de radiodifuziune publică.

La jumătatea lunii mai, este lansat în dezbatere publică proiectul de strategie de reglementare a comunicaţiilor electronice din România, pe termen mediu, iar la începutul lunii iulie intră în consultare publică proiectul de decizie şi caietul de sarcini pentru organizarea unei noi licitaţii, în vederea acordării celor două multiplexuri naţionale de televiziune digitală terestră şi celor 26 de multiplexuri regionale şi 18 locale nealocate până la acel moment.

Pe 15 decembrie, Autoritatea de reglementare lansează o nouă licitaţie pentru alocarea celor două multiplexuri naţionale, 26 de multiplexuri regionale şi 18 multiplexuri locale de televiziune digitală terestră, nealocate în procedurile anterioare, ofertele putând fi depuse până la 27 ianuarie 2017. Astfel, cei interesaţi pot solicita clarificări la caietul de sarcini până la data de 16 ianuarie 2017 şi să depună oferta până la data de 27 ianuarie 2017. Ulterior, pe 31 ianuarie 2017, ANCOM va anunţa candidaţii calificaţi în etapele ulterioare ale procedurii de selecţie, iar în data de 13 februarie 2017 va face publice primele oferte câştigătoare şi dacă se impune organizarea etapei de licitaţie pentru anumite categorii de multiplexuri.

ANCOM a organizat, până în prezent, trei licitaţii pentru acordarea de multiplexuri digitale terestre, respectiv în iunie 2014, februarie şi mai 2015.

Traficul de Internet şi utilizarea serviciilor de telefonie, la nivel de statistici
Statisticile arbitrului pieţei telecom din România nu au lipsit nici în acest an. Analizele şi rapoartele au vizat întreg sectorul de comunicaţii, de la serviciile de televiziune la cele de Internet sau portabilitate a numerelor de telefon.

Astfel, ANCOM anunţă, pe 20 octombrie, că peste 3,3 milioane de utilizatori ai serviciilor de telefonie au ales să-şi schimbe reţeaua, în ultimii opt ani. Din acest total, 2.679.104 sunt numere de telefonie mobilă şi 635.622 numere de telefonie fixă.

Un alt raport al autorităţii de control, publicat în 14 decembrie, şi care are la bază datele aplicaţiei Veritel.ro, relevă că utilizatorii români de telefonie şi Internet pe mobil au consumat, în medie, 500 MB trafic/lunar, la nivelul primului semestru al anului, respectiv au trimis 74 de SMS-uri naţionale şi au apelat 262 de minute de pe terminalul propriu.

Conform aplicaţiei de comparare a ofertelor telecom, în primul semestru din 2016, utilizatorul mediu de telefonie fixă a vorbit, în fiecare lună, 38 de minute în reţea şi 30 de minute în afara reţelei, traficul menţinându-se constant faţă de semestrul II din anul anterior.

La finele lunii iulie aflăm că ANCOM a primit peste 1.300 de reclamaţii din partea utilizatorilor de comunicaţii din România, în primele şase luni ale anului, mai multe cu 42% faţă de aceeaşi perioadă din 2015. Cele mai multe petiţii au vizat serviciile de telefonie mobilă, urmate de serviciile poştale, serviciile de acces la internet fix, portarea numerelor de telefon şi serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale.

În ceea ce priveşte vitezele de Internet experimentate de către utilizatorii din România, statistica Netograf.ro, instrument administrat de ANCOM, arăta că, în primul semestru al acestui an, media reală pentru download date Internet mobil a fost de 27,72 Mbps, în timp ce pentru download date Internet fix, valoarea s-a situat la 75,07 Mbps.

Pe de altă parte, raportările Autorităţii arată că, în primele 6 luni din 2016, românii au vorbit aproape 36 de miliarde de minute la telefonul mobil, în creştere cu 4% faţă de perioada similară a anului trecut, deşi numărul utilizatorilor activi de telefonie mobilă din România a rămas la acelaşi nivel ca în prima jumătate din 2015, respectiv 22,6 milioane. Aceeaşi statistică relevă faptul că, în medie, un utilizator român vorbeşte la mobil 4 ore şi 21 de minute într-o lună, cu 8 minute mai mult decât media înregistrată în primul semestru al anului 2015.

În acelaşi context, datele ANCOM, publicate în octombrie, arată că gradul de acoperire a Internetului mobil a atins, în România, 95% la jumătatea anului în curs, iar Internetul mobil de bandă largă (broadband, n.r.) înregistra 14,8 milioane conexiuni, respectiv o acoperire de 75% la 100 locuitori, în creştere cu 10 puncte procentuale faţă de iunie 2015.

Cât priveşte serviciile de televiziune, şi conform datelor oficiale, numărul abonaţilor a crescut cu 5%, în prima parte a anului 2016, până la 7,2 milioane, din acest total 4,6 milioane fiind abonaţi la serviciile prin cablu, iar 2,4 milioane la cele prin satelit (DTH).

În octombrie, ANCOM publică şi statistica privind accesul utilizatorilor români la conexiunile de Internet fix broadband. Potrivit cifrelor, numărul conexiunilor de acest tip ajunsese, în prima jumătate din 2016, la 4,3 milioane, cele mai multe fiind consemnate în mediul rural, respectiv 3,1 milioane. În plus, traficul de voce generat, în aceeaşi perioadă, cu aproximativ 14%, comparativ cu primul semestru al anului 2015, până la valoarea de 1,7 miliarde de minute.

Poşta Română şi upgrade-ul la tarifele serviciilor poştale
Data de 1 martie vine cu intrarea în vigoare a actualizărilor pentru tarifele la serviciile poştale, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

Pe fondul nemulţumirilor din piaţă şi a relatărilor din mass-media, Compania Naţională 'Poşta Română' (CNPR) precizează că modificările s-au realizat în condiţiile în care aceste tarife nu s-a mai schimbat în ultimii 12 ani. Astfel, începând cu 1 martie 2016, pentru trimiterile internaţionale de corespondenţă neprioritară/prioritară, cu greutate până la 2 kg (inclusiv), s-a eliminat tarifarea diferenţiată pentru Europa/Restul lumii, în cazul trimiterilor prioritare. De asemenea, la trimiterile internaţionale de imprimate internaţionale neprioritare/prioritare cu greutate până la 2 kg (inclusiv) s-a eliminat tarifarea diferenţiată pentru Europa/Restul lumii, în cazul trimiterilor prioritare, iar tarifele practicate pentru trimiterile internaţionale de imprimate neprioritare/prioritare cu greutate până la 2 kg (inclusiv) vor fi la acelaşi nivel cu cele aferente trimiterilor de corespondenţă internaţională neprioritară/prioritară cu greutate până la 2 kg (inclusiv).

În ceea ce priveşte piaţa serviciilor poştale, statistica ANCOM, dată publicităţii la finele lunii martie, relevă faptul că persoanele fizice au cheltuit, în 2015, în medie, 87 de lei pentru servicii poştale, cu o medie de 106 lei pe an, în mediul urban, şi de 56 de lei pe an în mediul rural.

La finele lunii noiembrie, Autoritatea publică spre consultare publică un proiect de decizie privind regimul de autorizare generală a furnizorilor de servicii poştale, care prevede că orice companie care intenţionează să furnizeze servicii poştale trebuie să parcurgă în prealabil procedura de autorizare generală.

Operatori şi utilizatori, pe lista controalelor ANCOM
În ceea ce priveşte sancţiunile aplicate de ANCOM, în decursul anului 2015 autoritatea notează că a amendat cu suma totală de 449.400 de lei diverşi operatori de pe piaţa de profil, iar numărul controalelor efectuate s-a situat la 6.223.

Autoritatea anunţă, în 16 iunie, că a aplicat amenzi între 5.000 şi 100.000 de lei pentru utilizatorii de echipamente electronice fără marcaj CE. În urma acţiunilor de monitorizare şi control a spectrului radio efectuate de către echipele tehnice ale ANCOM s-a constatat că 59 de astfel de cazuri au fost provocate de utilizarea a peste 150 de telefoane fixe wireless (DECT 6.0), care nu aveau marcaj CE. Conform arbitrului pieţei locale de comunicaţii, telefoanele DECT 6.0, provenite în cea mai mare parte din Statele Unite ale Americii sau Canada, dar şi din Asia, funcţionează în benzi de frecvenţe care în România sunt destinate altor servicii, şi anume celor de telefonie mobilă şi internet mobil de bandă largă de generaţia a treia.

O nouă serie de sancţiuni pecuniare este anunţată de ANCOM în iulie, de data aceasta pentru furnizorii de comunicaţii electronice care nu şi-au îndeplinit complet obligaţia de a transmite Autorităţii datele statistice aferente anului trecut. Practic, din totalul celor 1.089 de furnizori autorizaţi de ANCOM, 201 furnizori au fost sancţionaţi pentru netransmiterea, transmiterea incompletă sau fără semnătură electronică a datelor statistice aferente anului 2015.

Totodată, în primele şase luni ale anului, arbitrul pieţei locale telecom amendează cu 88.750 de operatori de pe piaţa de comunicaţii electronice şi a serviciilor poştale din România, majoritatea sancţiunilor (52.000 lei) fiind pentru unele companii de pe piaţa echipamentelor radio şi a terminalelor de telecomunicaţii.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii amendează cu 900.000 de lei operatorii de telefonie mobilă Orange, Vodafone şi Telekom pentru neîndeplinirea obligaţiilor de acoperire cu semnal, cea mai mare amendă, în valoare de 720.000 de lei, fiind aplicată companiei Vodafone.

Vodafone şi Orange au avut fiecare obligaţia de a acoperi câte 225 de localităţi rurale, Cosmote 169, iar RCS&RDS un număr de 57 localităţi rurale. Termenul până la care operatorii aveau obligaţia de a acoperi aceste localităţi a fost 5 aprilie 2016.

Nu mai devreme de 5 septembrie, ANCOM sancţionează compania Vodafone România S.A. cu amendă contravenţională în valoare de 100.000 de lei, pentru că nu a aplicat plafonul financiar sau de volum maxim care să limiteze consumul de date în roaming la costul implicit de 50 euro/lună (fără TVA) sau la un alt nivel ales de utilizatori dintre cele puse la dispoziţie de propriul furnizor. Potrivit Autorităţii, plafonul maxim trebuie aplicat de furnizorii care oferă servicii de date în roaming tuturor utilizatorilor acestor servicii, inclusiv celor care au optat pentru pachete/extraopţiuni care conţin resurse de date în roaming, după cum se precizează în Regulamentul (UE) nr. 531/2012.

La distanţă de peste o lună de la anunţul ANCOM, operatorul telecom Vodafone precizează că instanţa, respectiv Curtea de Apel Bucureşti, a decis suspendarea obligaţiei companiei de a plăti amenda de 100.000 de lei.

În replică, Autoritatea susţine că Vodafone nu mai poate percepe utilizatorilor de date în roaming mai mult de 60 de euro/lună (inclusiv TVA), plafon stabilit printr-un Regulament european, deşi Curtea de Apel Bucureşti a suspendat, pentru moment, restituirea sumelor de bani încasate necuvenit de către operatorul telecom.

Vestea bună a scăderii tarifelor în roaming la nivelul UE
Sfârşitul lunii aprilie 2016 aduce scăderea tarifelor de roaming în Uniunea Europeană (UE), aceasta fiind ultima etapă intermediară înainte de eliminarea completă a acestora în UE, prevăzută pentru 15 iunie 2017. ANCOM preciza, la momentul respectiv, că utilizatorii români care au ales planurile tarifare de bază pentru serviciile de roaming pot comunica în ţările UE la aceleaşi costuri ca în România, la care operatorii pot adăuga o taxă suplimentară de maximum 5 eurocenţi/minut pentru apelurile efectuate către statele membre ale Uniunii, maximum 1,14 eurocenţi/minut pentru apelurile primite, cel mult 2 eurocenţi pentru trimiterea unui mesaj text (SMS) către ţările UE, în timp ce accesul la internet poate fi taxat suplimentar cu maximum 5 eurocenţi/MB (toate fără TVA).

Potrivit sursei citate, dacă un furnizor alege să aplice o suprataxă, fie pentru toate serviciile în roaming (apeluri efectuate, apeluri primite, SMS trimise, date), fie doar pentru anumite servicii, suma dintre tariful naţional în afara reţelei şi suprataxa aplicată nu trebuie să depăşească următoarele tarife maxime reglementate: 0,19 euro/minut (fără TVA) pentru apelurile efectuate, 0,06 euro (fără TVA) pentru trimiterea unui mesaj text (SMS), respectiv 0,20 euro/MB (fără TVA) pentru traficul de date. Totuşi, pentru călătoriile în afara Uniunii Europene, ANCOM recomandă utilizatorilor să verifice tarifele stabilite de fiecare operator pentru ţările pe care le vor vizita, tarifele putând fi în acest caz cu mult mai mari.

Anul 2017 şi planul de acţiuni al arbitrului telecom
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii publică în data de 3 noiembrie, anul curent, strategiile şi planurile pentru 2017. Documentul arată că realizarea inventarului naţional al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora va continua şi anul viitor, la fel şi organizarea unei noi licitaţii pentru acordarea unor multiplexuri naţionale, regionale şi locale de televiziune digitală terestră.

De asemenea, printre cele mai importante proiecte ale anului 2017 ale ANCOM se află acţiunile ce vizează aplicarea efectivă a prevederilor noii legi a infrastructurii - Legea 159/2016, cu scopul de a reduce costurile cu dezvoltarea reţelelor de bandă largă în România. În acest context, arbitrul pieţei telecom va continua realizarea inventarului naţional al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora, va realiza un punct unic de informare şi va stabili tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică.

În acelaşi timp, pentru a creşte competitivitatea accesului la reţelele de comunicaţii, în cursul anului viitor, Autoritatea va revizui pieţele relevante corespunzătoare serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune şi de radiodifuziune, va revizui tarifele serviciilor auxiliare de interconectare furnizate la un punct de interconectare şi va stabili cerinţele tehnice standard asociate interconectării bazate pe IP, pentru furnizarea serviciului de terminare a apelurilor (VoIP).

La capitolul monitorizare şi control al spectrului radio, în 2017 vor fi demarate mai multe campanii: de determinare a acoperirii cu semnal de telefonie mobilă a drumurilor naţionale şi judeţene, de verificare a respectării obligaţiilor de către furnizorii care furnizează servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pentru care plata se face în avans, precum şi o campanie de verificare a respectării obligaţiilor minime pe care furnizorii de servicii de comunicaţii electronice trebuie să le insereze în contractele încheiate cu utilizatorii finali.

În ceea ce priveşte piaţa serviciilor poştale, Autoritatea are în plan mai multe proiecte care vizează accesul la reţeaua poştală publică a CNPR şi costurile de acces pentru furnizorii alternativi, dar şi activitatea Poştei Române în calitatea sa de furnizor de serviciu universal.

Planul de acţiuni propus pentru anul 2017 a putut fi consultat pe pagina de Internet a Autorităţii până pe data de 2 decembrie.AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Nicoleta Gherasi)

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – [email protected].

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.