Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în şedinţa Guvernului României din 23 iunie 2022

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2021

Actul normativ aprobă contul general de execuţie a bugetului de stat aferent anului 2021, cuprinzând venituri în valoare de 168,88 miliarde lei, cheltuieli în valoare de 264,23 miliarde lei şi un deficit de 95,349 miliarde lei (8,1% din PIB).

Veniturile din TVA s-au ridicat la 79,3 miliarde lei, reprezentând 47% din totalul veniturilor încasate; veniturile din TVA au înregistrat o creştere de 30,5% faţă de anul 2020.

Veniturile din accize s-au ridicat la 34,48 miliarde lei, reprezentând 20% din totalul veniturilor; comparativ cu anul 2020, veniturile din accize au crescut cu peste 12%.

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate cuprinde venituri de circa 49.81 miliarde lei şi cheltuieli de 49,81 miliarde lei.

Datoria publică a statului, în anul 2021, s-a ridicat la 698, 05 miliarde lei, dintre care datoria guvernamentală s-a ridicat la circa 679,13 miliarde lei

2. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021

Actul normativ aprobă conturile generale de execuţie anuale ale asigurărilor sociale de stat, respectiv asigurărilor pentru şomaj, pentru anul 2021.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2021 sunt în valoare de 90.702,7 milioane lei, cheltuielile totale în valoare de 90.657,9 milioane lei, rezultând un excedent de 44,8 milioane lei.

Execuţia sistemului public de pensii s-a realizat astfel: venituri în sumă de 90.534,8 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 90.534,8 milioane lei.

Execuţia sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale s-a realizat astfel: venituri în sumă de 167,9 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 123,1 milioane lei, rezultând un excedent de 44,8 milioane lei.

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj încasate în anul 2021 sunt în sumă de 5.096,6 milioane lei, iar cheltuielile totale în sumă de 3.648,6 milioane lei, rezultând un excedent de 1.448 milioane lei.

Execuţia sistemului asigurărilor pentru şomaj s-a realizat astfel: venituri în sumă de 3.500,3 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 3.500,3 milioane lei.

3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind Cooperarea în Domeniul Industriei de Apărare, semnat la Varşovia, la 03 martie 2022

Proiectul de lege a fost aprobat.

4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

Actul normativ aprobat include o serie de măsuri în sprijinul persoanelor vârstnice, care vizează asigurarea unui mecanism sustenabil de finanţare a îngrijirii de lungă durată a acestora, respectarea împărţirii responsabilităţilor financiare între autorităţile publice locale şi cele centrale, dar şi a principiului prevenţiei în domeniu, respectiv acordarea cu prioritate a îngrijirii vârstnicului în comunitate pentru a preveni agravarea situaţiei de dependenţă.

Proiectul de lege face parte dintr-un pachet de acte normative care vizează reforma domeniului îngrijirii de lungă durată a persoanelor vârstnice, încă un pas pentru îndeplinirea jalonului 399 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cu termen de implementare anul acesta.

Astfel, dacă până acum beneficiau de susţinere financiară de la bugetul de stat doar căminele publice pentru persoane vârstnice, Guvernul a modificat şi completat astăzi Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice astfel încât de această măsură să beneficieze şi serviciile publice de îngrijire la domiciliu şi centrele de zi de asistenţă şi recuperare. Acestea vor beneficia de sume de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare, în valoare de minimum 10% din suma minimă necesară cheltuielilor anuale pentru furnizarea serviciilor sociale, al cărei cuantum se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Standardul minim de cost pentru îngrijirea la domiciliu a unei persoane vârstnice dependente este, în acest moment, de 23.400 lei/an, pentru un număr de 15 ore de îngrijire pe săptămână.

Comunicatul Ministerului Muncii: http://bitly.ws/soVd

5. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale

Noile reglementări asigură cadrul legal pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor europene în domeniu (Directiva 2010/75/UE) cu privire la stabilirea unor sancţiuni eficiente, proporţionale şi cu efect descurajant, care să garanteze aplicarea corespunzătoare a legislaţiei specifice mediului, prin reducerea de poluanţi în mediu.

Între completările aduse, se incriminează drept infracţiune, care se pedepseşte cu închisoare sau amendă, dacă a fost de natură să pună în pericol viaţa sau sănătatea umană, animală sau vegetală operarea instalaţiilor de ardere, de incinerare deşeuri, fără a deţine autorizaţie de mediu.

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii

Guvernul a aprobat noi reglementări care contribuie la reducerea deficitului de personal medical în spitalele publice şi la menţinerea în sistemul medical a rezidenţilor implicaţi în gestionarea pandemiei de COVID-19.

Astfel, medicii rezidenţi care nu s-au prezentat la examenul de specialist pot fi încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată de maxim un an de la finalizarea stagiului de pregătire, în funcţia de medic. Salarizarea va fi corespunzătoare ultimului an de pregătire. Aceşti medici rezidenţi pot fi încadraţi în unităţi sanitare publice care înregistrează deficit de personal şi pot profesa sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă.

De asemenea, actul normativ clarifică situaţia rezidenţilor care pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă ca efect al pandemiei COVID-19 au fost detaşaţi în alte unităţi sanitare şi au întrerupt modulele de pregătire în care se aflau la momentul respectiv. Astfel, a fost introdusă procedura de modificare/adaptare a curriculumului de pregătire până la finalizarea duratei de pregătire. Acestor persoane li se va permite accesul pentru susţinerea examenului de specialist şi, ulterior, obţinerea dreptului de liberă practică în specialitate.

O altă modificare are în vedere creşterea calităţii pregătirii rezidenţilor de la domeniul medicină dentară şi domeniul farmacie prin reducerea supraaglomerării unităţilor de pregătire şi corelarea numărului de rezidenţi cu numărul de profesori/îndrumători de formare.

Alte prevederi ale proiectului vizează reglementarea mai clară a situaţiilor privind schimbarea specialităţii pentru rezidenţii pe loc care, din motive obiective, nu pot efectua specialitatea aleasă în urma concursului de rezidenţiat.

Actul normativ prevede şi reglementarea separată a modalităţii de susţinere a examenului de specialist în specialităţile de anestezie şi terapie intensivă şi medicină de urgenţă. Examenul se organizează potrivit metodologiei specifice aprobată prin Ordin al ministrului sănătăţii. De asemenea, va fi introdus formatul electronic al Caietului de monitorizare a pregătirii în rezidenţiat, măsură care urmăreşte creşterea capacităţii de urmărire a pregătirii rezidenţilor şi a gradului de digitalizare.

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism in România

Actul normativ aprobat modifică şi completează cadrul legislativ actual pentru operaţionalizarea Organizaţiilor de Management al Destinaţiei (OMD), necesare pentru dezvoltarea turismului în România.

Noul cadru legislativ corespunde nivelului de standardizare în raport cu exigenţele generate de procesul de aderare al României la OCDE. Prin aprobarea acestei Ordonanţe de Urgenţă, Guvernul intră în linie dreaptă pentru îndeplinirea celui de-al treilea jalon al reformelor pe care România şi le-a asumat prin PNRR la capitolul Turism şi cultură.

OMD-urile reprezintă o nouă formă de gestionare a destinaţiilor turistice, care vor permite dezvoltarea turismului, cu implicaţii directe în creşterea circulaţiei turistice, a volumului de încasări din turism atât la nivel local, cât şi la nivel naţional.

Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului: https://bit.ly/3QKKqqv

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Acordului de contribuţie dintre Guvernul României reprezentat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană privind stabilirea garanţiei Uniunii Europene în compartimentul pentru România din cadrul programului InvestEU, finanţat în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, semnat la Bucureşti la 18 mai 2022 şi la Bruxelles la 24 mai 2022

Prin aprobarea Hotărârii de Guvern se face încă un pas important pentru punerea în aplicarea a acestui acord care are scopul să stimuleze investiţiile pentru IMM-uri şi pentru tranziţia verde, prin utilizarea Fondului InvestEU, instrument ce sprijină punerea în practică a PNRR. În temeiul acestui acord, România va canaliza o parte din fondurile Mecanismului său de redresare şi rezilienţă către compartimentul pentru statele membre al Fondului InvestEU şi către Platforma de consiliere InvestEU. Aceste resurse vor debloca aproximativ 724 de milioane de euro sub formă de garanţii financiare suplimentare alocate României în cadrul InvestEU. Potrivit estimărilor, această sumă va mobiliza 2,5 miliarde de euro sub formă de finanţare în vederea consolidării competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din România şi a îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor.

Fondul European de Investiţii şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare vor avea rolul de parteneri de implementare şi vor aplica o serie de produse financiare InvestEU pentru a sprijini obiectivele Planului de Redresare şi Rezilienţă al României.

Beneficiarii finali vor fi IMM-urile, care, prin obţinerea garanţiilor vor deveni mai reziliente şi mai competitive. Produsele financiare vor fi utilizate pentru a sprijini întreprinderile româneşti, în special pentru a îmbunătăţi accesul la finanţare în urma crizei COVID-19 pentru investiţii în capital de lucru, tranziţie ecologică, eficienţă energetică şi energie regenerabilă în sectorul rezidenţial şi al construcţiilor din România.

Prin intermediul garanţiei bugetare a UE în valoare de 26,2 miliarde de euro se preconizează că programul InvestEU va mobiliza investiţii suplimentare de cel puţin 372 miliarde de euro în întreaga UE.

2. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1997 privind numirea unor guvernatori şi guvernatori supleanţi ai acestora în cadrul Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

Ministrul Finanţelor va reprezenta România în cadrul Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, la nivel de guvernator supleant, rol deţinut anterior de către secretarul de stat din Ministerul Finanţelor, coordonator al activităţii privind elaborarea legislaţiei, politicilor şi reglementărilor contabile şi fiscale.

Modificarea asigură o mai bună coordonare a relaţiei dintre România şi Fondul Monetar, având în vedere amploarea colaborării ţării noastre cu FMI în domeniul finanţelor publice, atât din perspectiva politicilor macroeconomice, cât şi în cel fiscal-bugetar.

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru derogarea de la prevederile art. 5 alin. (1 indice 3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020

Actul normativ aprobat asigură realocarea fondurilor din plafonul de garanţii pentru anul 2022 al Programului IMM-Invest România, Subprogramul AGRO IMM Invest, pentru a răspunde tuturor solicitărilor de garantare şi a facilita astfel cât mai multor firme accesul la finanţare.

În cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, în anul 2022, până la data de 15.06.2022, au fost înregistrate un număr de 10527 solicitări de garantare în valoare de 6,2 miliarde lei din plafonul total alocat şi repartizat celor 20 de finanţatori participanţi în cadrul programului.

Plafonul de garantare aprobat pentru FNGCIMM în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, în valoare de 5 miliarde lei, precum şi plafonul de garantare aprobat pentru FNGCIMM în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, în valoare de 2,5 miliarde lei, au fost alocate integral în favoarea finanţatorilor participanţi.

Prin Hotărârea aprobată astăzi se modifică alocarea pentru acest an în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, astfel încât plafonul garanţiilor de stat care pot fi emise în favoarea FNGCIMM să fie în sumă de 3,820 miliarde lei, iar alocarea în favoarea FGCR, în sumă de 1,180 miliarde lei. Această modificare asigură resurse financiare unui număr cât mai mare de IMM-uri şi, implicit, susţine proiectele de investiţii şi contribuie la protejarea locurilor de muncă.

4. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

5. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Anexei nr.2 Ia Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

Noile modificări asigură acces mai facil la servicii de medicină fizică şi de reabilitare a asiguraţilor din localităţi sau zone deficitare pentru această specialitate.

Astfel, începând cu data de 1 aprilie 2022, pachetul de servicii medicale de bază acordat în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cuprinde şi consultaţiile şi serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare în cabinetul medical.

Furnizorii de servicii de medicină fizică şi de reabilitare şi punctele de lucru ale acestora care se află în localităţi sau zone deficitare pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare îşi pot stabili programul de activitate zilnic sub 7 ore pe zi, respectiv 35 de ore pe săptămână, şi mai puţin de 5 zile pe săptămână, pentru asigurarea accesului asiguraţilor din aceste localităţi/zone la procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare efectuate în baze de tratament.

Furnizorii autorizaţi pentru acordarea serviciilor de medicină fizică şi reabilitare sunt: cabinete medicale, unităţi sanitare ambulatorii de medicină fizică şi de reabilitare, societăţi de turism balnear şi de medicină fizică şi de reabilitare, ambulatorii de specialitate, ambulatorii integrate, inclusiv centre de sănătate multifuncţional fără personalitate juridică din structura spitalului.

Asiguraţii pot beneficia de consultaţii acordate de medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriul de specialitate, în baza biletelor de trimitere eliberate de către medicii de familie sau medicii cu alte specialităţi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţi clinice, medicul de specialitate medicină fizică şi de reabilitare eliberând pacientului un plan de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare.

6. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" S.A., trecerea acesteia în domeniul public al oraşului Baia Sprie, judeţul Maramureş, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

7. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1134/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Budeasa, Curtea de Argeş, Mălureni şi municipiul Piteşti, din judeţul Argeş

Actul normativ aprobă actualizarea datelor de identificare şi restituirea la bugetul de stat a sumei de 10.761 lei. Suma alocată iniţial de 297.649, 56 lei se diminuează ca urmare a actualizării suprafeţelor de teren.

8. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 250/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Braşov, Tronson II - DN 11 - DN 13", pe raza localităţilor Sânpetru şi Braşov, din judeţul Braşov

Prin acest act normativ, Executivul a aprobat modificarea anexei 2 la HG nr. 250/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată în sensul actualizării categoriei de folosinţă şi a sumelor individuale aferente despăgubirilor. De asemenea, suma alocată iniţial de 147.576 de lei se diminuează ca urmare a realizării noilor documentaţii cadastrale şi a celui de-al doilea raport de evaluare, urmând a se restitui la bugetul de stat suma de 122.286,12 lei.

9. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum de legătură între municipiul Oradea şi comuna Sânmartin", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

Guvernul a aprobat amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum de legătură între municipiul Oradea şi comuna Sânmartin", din judeţul Bihor, precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere.

În acest sens, a fost aprobată lista proprietarilor sau deţinătorilor de imobile proprietate privată, a imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care vor fi supuse exproprierii, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor.

Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul "Drumului de legătură între municipiul Oradea şi comuna Sânmartin", situate pe raza municipiului Oradea şi a comunei Sânmartin, din judeţul Bihor, sunt în cuantum total de 10.575.450 lei, pentru 242 de imobile reprezentând teren, şi se alocă de la bugetul de stat.

Sumele individuale stabilite drept despăgubire se virează de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite.

10. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic

Actul normativ stabileşte modalitatea de acordare şi utilizare a tichetelor de activităţi casnice, care vor fi acordate în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic, obiectiv asumat prin PNRR.

Astfel, potrivit reglementărilor, tichetul de activităţi casnice va putea fi folosit doar în scopul remunerării activităţilor casnice desfăşurate de către prestatorul casnic. Totodată, pentru desfăşurarea de activităţi casnice remunerate, atât beneficiarii cât şi prestatorii casnici se vor înregistra în Platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice, gestionată de ANOFM, prin crearea unui cont personal. Acest lucru se va putea face fie personal, fie prin intermediul personalului agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Preschimbarea în bani a tichetelor se va putea face la sediul oricărei agenţii pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, la sediile unităţilor furnizorului de serviciu universal sau prin ordin de plată în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin platforma electronică.

Ca urmare a angajamentelor asumate prin PNRR, introducerea tichetelor de muncă şi formalizarea muncii pentru lucrătorii casnici se urmăreşte ca 20.000 persoane să devină prestatori casnici, până la finele anului 2024, iar până la finalul perioadei de implementare a PNRR, numărul acestora să ajungă la 60.000 persoane. Astfel, se oferă posibilitatea persoanelor care doresc să aibă calitatea de prestator casnic de a-şi schimba statutul din persoană inactive pe piaţa muncii într-o persoană care participă la economia formală.

Comunicatul Ministerului Muncii: http://bitly.ws/soXH

11. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Educaţiei prin Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca, precum şi înscrierea unor bunuri imobile - clădiri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Universităţii "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

12. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru organizarea şi funcţionarea Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare şi a grupurilor de lucru pentru descentralizarea competenţelor

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Guvernul a aprobat organizarea şi funcţionarea Comitetului tehnic interministerial pentru descentralizare (CTID) şi a grupurilor de lucru pentru descentralizarea competenţelor. Astfel, sunt clarificate şi detaliate atribuţiile CTID şi ale grupurilor de lucru pentru descentralizare şi sunt reglementate instrumentele necesare exercitării atribuţiilor acestora.

13. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil cuprins în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

14. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru un bun mobil aflat în domeniul public al statului, în administrarea Centrului de Cultură "George Apostu" din Bacău

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

15. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unei părţi din imobilul 403 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

16. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE

Mandatul reprezentantului României în funcţia de preşedinte al Comitetului pentru bugete al NATO (BC) se prelungeşte cu un an, pentru perioada 16 septembrie 2022 - 15 septembrie 2023.

Astfel, se asigură cadrul legal, la nivel naţional, pentru punerea în aplicare a deciziei Comitetului NATO pentru politica şi planificarea în domeniul resurselor (RPPB) de prelungire a mandatului preşedintelui Comitetului pentru bugete al NATO, funcţie deţinută de România încă de la 1 septembrie 2019.

Este o decizie care confirmă profilul pozitiv şi echilibrat al României în cadrul Alianţei, asigurând, totodată, un nivel foarte ridicat de vizibilitate pentru ţara noastră.

17. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de investiţii în cazarma 659 Craiova"

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

18. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2801 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării construcţiilor şi amenajărilor la terenuri, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

19. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei GAL Valea Dunării Sudolt, judeţul Dolj, ca fiind de utilitate publică

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

20. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de transmitere a acestora integral sau parţial, după caz, în domeniul public al municipiului Caracal, judeţul Olt

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

21. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice

Actul normativ prevede suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne cu 95 milioane lei, în scopul decontării, de către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetăţenilor proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice.

Suma va fi alocată din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, pentru o perioadă de 90 de zile.

22. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Asigurare Logistică Integrată, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea casării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

23. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale pentru anii 2020, 2021 şi 2022

Prin acest act normativ, Executivul aprobă plata contribuţiei voluntare în sumă de 140.000 euro anual, respectiv 420.000 euro pentru perioada 2020 - 2022, la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale. Contribuţia se plăteşte în lei, la cursul valutar din ziua plăţii. Plata contribuţiei se face din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

România are o participare consistentă la Consiliul Cooperării Regionale (RCC) pe toate cele 3 dimensiuni esenţiale: politic, financiar şi pe palierul de resurse umane. Ţara noastră face parte din Comitetul Director al RCC şi participă la reuniunile coordonatorilor naţionali.

24. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la proiectul "Programul regional pentru Europa de Sud-Est" al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

România se va implica în finanţarea şi realizarea proiectului "Programul regional pentru Europa de Sud-Este al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică".

Decizia luată de Guvern contribuie la consolidarea candidaturii României la OCDE, important obiectiv de politică externă, prin confirmarea angajamentului pentru valorile, principiile, standardele şi priorităţile Organizaţiei şi ale comunităţii democratice internaţionale.

Proiectul are în vedere domenii de interes pentru România precum sprijinirea IMM-urilor, digitalizarea, îmbunătăţirea politicilor investiţionale şi dezvoltarea durabilă în Balcanii de Vest.

Contribuţia voluntară a ţării noastre este în sumă de 200.000 euro, iar plata se realizează prin utilizarea fondurilor din bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

Programul regional pentru Europa de Sud-Est al OCDE "South East Europe Regional Programme" oferă evaluări şi recomandări concrete pentru sprijinirea elaborării de politici şi reforme în cele şase economii din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru şi Serbia. Prin activitatea sa, Programul regional SEERP sprijină, de asemenea, agenda de extindere a UE şi integrarea economică a Balcanilor de Vest.

25. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

26. HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii şi a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila

Hotărârea de Guvern a fost aprobată.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Întreprinderea măsurilor şi demersurilor legale în vederea actualizării procedurilor de lucru interne şi revizuirii legislaţiei naţionale cu impact asupra jaloanelor şi ţintelor din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), în scopul reducerii termenelor de emitere a avizelor/autorizaţiilor necesare implementării reformelor şi investiţiilor

Memorandumul prevede demararea demersurilor legale pentru actualizarea procedurilor de lucru interne şi revizuirea legislaţiei naţionale cu impact asupra jaloanelor şi ţintelor din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR), în scopul reducerii termenelor de emitere a avizelor/autorizaţiilor necesare implementării reformelor şi investiţiilor.

Măsura are drept obiectiv încadrarea în termenele strânse de implementare a proiectelor cu finanţare din PNRR, coroborat cu necesitatea îndeplinirii jaloanelor în baza cărora se efectuează plăţile. S-a avut în vedere în acest sens faptul că implementarea proiectelor de investiţii în sectorul energetic, în acord cu exigenţele legislaţiei naţionale incidente, reprezintă un proces amplu, bazat pe parcurgerea unor etape de autorizare şi construcţie care presupun termene ample cu un real potenţial de întârziere a îndeplinirii unor jaloane asumate în acest sector, cum este cazul finalizării, conectării la Sistemul Energetic Naţional şi punerii în funcţiune a unor noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu termen limită finalul trimestrului II 2024.

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii "Luceafărul" României

Memorandumul a fost aprobat.

3. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei Albiţa rutier, pe sensul de intrare în România

Ca urmare a celor convenite recent de prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă cu omologul din Republica Moldova, doamna Natalia Gavriliţa, la întâlnirea pe care au avut-o împreună, la Bucureşti, cu autorităţile responsabile pentru optimizarea traficului la frontiera cu Ucraina şi Republica Moldova, Guvernul a aprobat un Memorandum privind negocierea şi semnarea unui Acord între Guvernele României şi Republicii Moldova privind controlul comun la punctul de trecere rutieră a frontierei Albiţa, în cadrul unui proiect-pilot care vizează fluidizarea traficului prin acest punct de frontieră şi reducerea timpului de aşteptare.

Proiectul de acord propus prin acest Memorandum reglementează modalităţile concrete de realizare a controlului coordonat, aspecte privind activitatea personalului de serviciu şi răspunderea juridică, locurile de serviciu pentru controlul coordonat al traficului de frontieră şi personalul care prestează servicii, în acord cu legislaţia Uniunii Europene, care prin Codul Frontierelor Schengen permite efectuarea controlului în comun la frontiera externă între un stat membru şi un stat terţ.

Viitoarea procedură de lucru coordonată presupune că poliţiştii de frontieră români şi cei din Republica Moldova desfăşoară unul după celălalt controalele la intrare în conformitate cu dreptul lor intern pe teritoriul celeilalte ţări. Astfel, poliţiştii de frontieră din Republica Moldova vor realiza propriile verificări, utilizând mijloace mobile de control conectate la internet, însă fără a fi interconectate cu sistemele gestionate de autorităţile abilitate din România.

După ce va fi agreat de către Comisia Europeană, textul acestui Acord va fi remis şi partenerilor din Republica Moldova în vederea demarării negocierilor şi încheierii noului document de cooperare.

V. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind localităţile în care sunt îndeplinite condiţiile pentru organizarea alegerilor parţiale pentru primar şi consiliul local

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 6 iniţiative legislative

Biroul de presă al Guvernului

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – [email protected].

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.