COD GALBEN: 17-10-2021 ora 23 Intre 23:30 si 06:00 se va semnala local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 100 m in Județul Harghita, Județul Sibiu;

Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

Primăria Municipiului Ploieşti informează comunitatea locală că, până în data de 15 octombrie 2021, cetăţenii pot depune documentele necesare acordării ajutorului lunar pentru căldură pentru sezonul rece actual.

Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie se va aplica din 1 noiembrie a.c. Prin HG 1.073/2021, publicată în Monitorul Oficial, autorităţile stabilesc procedura şi modelul actelor necesare obţinerii ajutorului pentru încălzire după noile reguli.

LIMITE VENITURI PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI:

BUGETUL DE STAT - ENERGIE TERMICĂ

Venit net pe membru de familie - Lei- Compensare lunară % Familii Compensare lunară % Persoane singure

0 - 200 100% 100%

200,1 - 320 90% 90%

320,1 - 440 80% 80%

440,1 - 560 70% 70%

560,1 - 680 60% 60%

680,1 - 920 50% 50%

920,1 - 1040 40% 40%

1040,1 - 1160 30% 30%

1160,1 - 1280 20% 20%

1280,1 - 1386 10% 10%

1386,1 - 2053 - 10%

BUGETUL DE STAT - GAZE NATURALE

Venit net pe membru de familie - Lei- Suma netă acordată lunar de la bugetul de stat (BS) Familii - Lei- Suma netă
acordată lunar de la bugetul de stat (BS) Persoane singure - Lei- % din valoarea de referinţă*

0 - 200 250 250 100%

200,1 - 320 225 225 90%

320,1 - 440 200 200 80%

440,1 - 560 175 175 70%

560,1 - 680 150 150 60%

680,1 - 920 125 125 50%

920,1 - 1040 100 100 40%

1040,1 - 1160 75 75 30%

1160,1 - 1280 50 50 20%

1280,1 - 1386 25 25 10%

1386,1 - 2053 - 25 10%

BUGETUL DE STAT - ENERGIE ELECTRICĂ

Venit net pe membru de familie - Lei- Suma netă acordată lunar de la bugetul de stat (BS) Familii -lei- Suma netă acordată lunar de la bugetul de stat (BS) Persoane singure -lei- % din valoarea de referinţă*

0 - 200 500 500 100%

200,1 - 320 450 450 90%

320,1 - 440 400 400 80%

440,1 - 560 350 350 70%

560,1 - 680 300 300 60%

680,1 - 920 250 250 50%

920,1 - 1040 200 200 40%

1040,1 - 1160 150 150 30%

1160,1 - 1280 100 100 20%

1280,1 - 1386 50 50 10%

1386,1 - 2053 - 50 10%

BUGETUL DE STAT - LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI

Venit net pe membru de familie - Lei- Suma netă acordată lunar de la bugetul de stat (BS) Familii - Lei- Suma netă
acordată lunar de la bugetul de stat (BS) Persoane singure - Lei- % din valoarea de referinţă*

0 - 200 320 320 100%

200,1 - 320 288 288 90%

320,1 - 440 256 256 80%

440,1 - 560 224 224 70%

560,1 - 680 192 192 60%

680,1 - 920 160 160 50%

920,1 - 1040 128 128 40%

1040,1 - 1160 96 96 30%

1160,1 - 1280 64 64 20%

1280,1 - 1386 32 32 10%

1386,1 - 2053 - 32 10%

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

- alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;

- sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare;

- veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

BUNURI DEŢINUTE CARE CONDUC LA NEACORDAREA AJUTORULUI:

- cladiri sau spatii locative, altele decat locuinta de domiciliu si anexele gospodaresti;

- terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă si alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala;

- autoturism si/sau motocicleta cu o vechime mai mica de 10 ani;

- doua sau mai multe autoturisme si/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani;

- autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze

- salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi;

- utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;

- utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale;

- utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje actionate hidraulic, mecanic sau electric.

NOTĂ: La stabilirea dreptului de ajutor de încălzire se iau în calcul (se însumează) toate bunurile deţinute.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru încălzire.

CINE BENEFICIAZĂ?

- toate persoanele singure sau familiile cu venituri reduse, care îndeplinesc condiţiile de acordare conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

DOCUMENTE CE TREBUIE SĂ ÎNSOŢEASCĂ CEREREA:

- acte de identitate: buletine, carte de identate, certificate de naştere;

- documente privind veniturile: cupon de pensie, indemnizaţie de handicap, adeverinţă de salariu net, inclusiv tichetele de masă sau norma de hrană, indemnizaţie de şomaj, cupon de indemnizaţie creştere copil, cupon de alocaţie de plasament;

- factura de la furnizorul de gaze naturale si energie electrică;

- acte doveditoare privind locuinţa: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de donaţie cu clauză de habitaţie viageră, contract de comodat;

- hotărâre de divorţ (unde este cazul);

- certificatul de deces în condiţiile în care proprietarul sau titularul contractului de utilităţi (gaze naturale, energie electrică sau energie termică) a decedat;

- adeverinţa eliberata de asociaţia de locatari din care sa rezulte numărul de persoane şi numărul de camere.

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI:

- cererile (formularul de ajutor de încălzire cât şi cererea pentru stimulent) sunt declaraţii pe propria răspundere;

- ele se pot depune on-line pe e-mail: aju@asscploiesti.ro, individual (la sediul Serviciului Ajutoare de Încălzire, Programe şi Incluziune Socială din Str. Văleni nr. 32 - spate SGU) sau prin asociaţiile de proprietari / locatari.

- este obligatoriu ca ele să fie completate corect la toate rubricile din cerere;

- trebuie completat corect numele şi prenumele persoanei şi a celorlalţi membrii, codul numeric personal (CNP) potrivit actului de identitate, adresa din actul de identitate identică cu adresa locuinţei pentru care se solicită acordarea ajutorului de încălzire (pag.1 - pag. 3);

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE:

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute în lege.

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă. În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei lunar, pe tot parcursul anului.
Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere şi se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.

Cuantumul suplimentului pentru energie se stabileşte cumulat pentru toate sursele de energie utilizate, potrivit următorului exemplu:

O familie cu 5 membri şi venituri de 199 lei/persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat şi aparate electrocasnice utilizează energie electrică şi pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale.

Această familie va beneficia de:

a) ajutor pentru încălzire cu energie termică

b) supliment pentru energie termică

c) supliment pentru gaze naturale

d) supliment pentru energie electrică.

Astfel, formularele de cerere si declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului lunar de încălzire a locuinţei, aferent sezonului rece 2021 - 2022, se pot depune până în data de 15 octombrie 2021, după cum urmează:

- La sediul Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti din Piaţa Eroilor nr. 1 A (intrarea dinspre catedrală);

- La sediul Serviciului Ajutoare Încălzire, Programe şi Incluziune Sociala din Str. Văleni nr. 32 (în spatele sediului S.C. S.G.U. Ploieşti).

Programul pentru depunerea documentelor amintite este următorul:

- Joi, 14 octombrie 2021 - între orele 11.00-19.30;

- Vineri, 15 octombrie 2021 - între orele 08.30 - 19.30.

Totodată, având în vedere contextul pandemiei cu COVID-19, ploieştenii pot să transmit documentele necesare acordării ajutorului de încălzire a locuinţei şi prin poşta electronica (e-mail) la adresa aju@asscploiesti.ro, până în data de 15 octombrie 2021, ora 23.59.

DIRECŢIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.