Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

Intensificarea controalelor D.S.V.S.A. Gorj în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, D.S.V.S.A. Gorj a demarat controalele tematice specifice, pentru a asigura cetăţenilor un comerţ cu alimente şi servicii de alimentaţie publică sigure, cât şi pentru a preveni apariţia de toxiinfecţii alimentare şi răspândirea pestei porcine africane (P.P.A.)

Controalele urmăresc verificarea respectării normelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în pieţele agro-alimentare, abatoare, unităţile de tranşare a cărnii, unităţi de procesare şi depozitare a produselor alimentare, precum şi în unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, laboratoare de cofetărie-patiserie, restaurante, pizzerii, cantine, unităţi de tip catering, pensiuni turistice, cofetării, patiserii, hyper/supermarket-uri, magazine alimentare etc.)

În acest sens, D.S.V.S.A. Gorj a dispus implementarea următoarelor măsuri:

I. MĂSURI TEHNICO-ADMINISTRATIVE

La nivelul D.S.V.S.A. Gorj, pentru perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, a fost întocmit un plan de măsuri specifice de intensificare a controalelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor vizând modul de procesare, depozitare, transport şi valorificare a cărnii de miel, ouălor şi altor produse alimentare al căror consum creşte considerabil, în mod tradiţional, în această perioadă.

Astfel, în perioada 22.03.2020 - 01.05.2020 este asigurată permanenţa activităţii prin programul prelungit la nivelul D.S.V.S.A. şi C.S.V.S.A.O. teritoriale, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică. La sediul acestora vor fi afişate programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon pentru sesizări.

În zonele de restricţie, consecutive confirmării unui focar de pestă porcină africană (P.P.A.) la porcii domestici, mişcarea mieilor destinaţi sacrificării se va face cu respectarea prevederilor europene.

Având în vedere situaţia epidemiologică la nivel naţional, cât şi numărul de focare de P.P.A. care evoluează în judeţul Gorj, se impune respectarea cu stricteţe a cerinţelor sanitare-veterinare privind mişcarea porcinelor şi a altor specii de animale.

Judeţul Gorj este indemn de scrapie, boală care afectează grav ovinele şi caprinele. Vor fi aplicate însă măsuri menite să menţină acest status, respectiv monitorizarea circulaţiei ovinelor şi caprinelor destinate sacrificării, pe întregul traseu de la ferme/exploataţii de origine către abatoarele autorizate sanitar-veterinar.

D.S.V.S.A. Gorj a iniţiat acţiunea de informare a primăriilor, prefecturii şi consiliului judeţean cu referire la obligaţiile autorităţile locale de a contribui la reducerea riscurilor pentru sănătatea publică ce decurg în cazul tăierii animalelor în spaţii neautorizate şi fără supraveghere sanitară-veterinară.

De asemenea, autorităţile locale trebuie să stabilească anumite măsuri adecvate pentru prevenirea şi descurajarea comerţului ilegal cu animale vii şi produse alimentare în spaţii neamenajate (inclusiv comerţul stradal).

D.S.V.S.A. Gorj va colabora cu alte autorităţi competente, în vederea organizării unor acţiuni comune de inspecţie, în limita competenţelor legale şi în baza protocoalelor de colaborare încheiate între autorităţi. Aceste controale comune, în care fiecare inspector va urmări aspectele specifice instituţiei pe care o reprezintă, vor contribui la reducerea frecvenţei controalelor, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19.

II. MĂSURI SPECIFICE PENTRU ANIMALELE DESTINATE SACRIFICĂRII ŞI PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE

A. Animalele destinate sacrificării

La nivelul judeţului Gorj, sacrificarea mieilor va fi realizată exclusiv în unităţi de abatorizare autorizate sanitar-veterinar pentru sacrificarea de ovine, publicate pe site-ul A.N.S.V.S.A.

Pe fondul evoluţiei pandemiei de COVID-19 generate de virusul SARS-CoV-2, autorităţile locale nu au solicitat şi nu au amenajat spaţii temporare de sacrificare a mieilor.

În situaţia în care distanţa de la exploataţie la abator este prea mare, D.S.V.S.A. Gorj poate aproba amenajarea unui spaţiu/loc temporar de sacrificare a mieilor la nivelul exploataţiei, exclusiv pentru mieii proveniţi din exploataţia proprie. În acest sens, trebuie să fie asigurate următoarele condiţii:

- respectarea regulilor generale de igienă;

- controlul stării de sănătate a animalelor, respectiv efectuarea examenului ante-mortem de către un medic veterinar oficial;

- respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul sacrificării, conform Reg. (CE) nr. 1099/2009;

- efectuarea examenului post-mortem al cărnii şi organelor de către un medic veterinar oficial;

- eliminarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, conform Reg. (CE) nr. 1069/2009;

- respectarea condiţiilor de depozitare şi comercializare a cărnii de miel;

- implementarea măsurilor de prevenire a contaminării cu SARS-CoV-2.

La nivelul judeţului Gorj toate târgurile de animale sunt închise.

B. Carnea de miel

- loturile de carne de miel vor fi livrate din abatoare numai însoţite de certificat sanitar-veterinar;

- marcarea carcaselor de miei se realizează cu respectarea prevederilor legale referitoare la marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman (Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 10/2008 actualizat);

- verificarea depozitării şi comercializării cărnii de miel şi interzicerea efectuării acestor operaţiuni în spaţii improvizate, în care nu sunt asigurate o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare;

- verificarea documentelor legale care însoţesc transportul şi care atestă că produsele au fost supuse controlului sanitar-veterinar;

- verificarea respectării pe timpul transportului a temperaturilor pentru carnea de miel refrigerată sau congelată.

În cazul sacrificării mieilor din exploataţia proprie în locul amenajat temporar la nivelul exploataţiei respective, carnea de miel rezultată va fi marcată cu marca de sănătate de formă rotundă cu diametrul de 3,5 cm, în interiorul căreia va fi înscris indicativul judeţului, urmat de codul numeric acordat de D.S.V.S.A. Gorj.

Nu este permis accesul consumatorilor finali în interiorul exploataţiei şi al locului temporar de sacrificare. Operatorul va asigura condiţiile necesare pentru comercializarea cărnii de miel către consumatorii finali, astfel încât aceştia să nu aibă acces în interiorul exploataţiei şi/sau al locului temporar de sacrificare.

C. Ouăle şi produsele din ouă destinate consumului uman

- identificarea şi monitorizarea tuturor producătorilor şi comercianţilor care valorifică ouă pentru consum uman şi a tuturor fermelor producătoare şi a centrelor de ambalare a ouălor;

- transportul ouălor va fi efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar-veterinar şi igienizate adecvat;

- verificarea condiţiilor de depozitare şi comercializare a ouălor şi interzicerea desfăşurării activităţii în spaţii improvizate, în care nu se asigură temperatura şi starea de igienă corespunzătoare;

- ouăle vor fi marcate cu codul producătorului şi trebuie să provină din centre de ambalare autorizate, în conformitate cu prevederile Reg. (CE) nr. 589/2008 şi ale Reg. (CE) nr. 1234/2007;

- examenul ovoscopic va fi efectuat de către personalul veterinar din cadrul C.S.V.S.A.O., pentru ouăle valorificate de către producătorii particulari în pieţele agro-alimentare şi târguri. Ouăle cu coaja crăpată sau lovită vor fi retrase de la comercializare şi vor fi dirijate către o unitate de neutralizare sau prelucrare tehnică.

D. Lapte şi produse lactate

- micii producători care comercializează lapte şi brânzeturi în pieţele agro-alimentare şi târguri trebuie să fie înregistraţi sanitar-veterinar la D.S.V.S.A. Gorj şi să deţină carnete de sănătate pentru animalele de la care provine laptele;

- laptele crud destinat vânzării directe sau prelucrării în brânzeturi trebuie să provină numai de la animale sănătoase, care nu suferă de boli transmisibile, crescute în exploataţii autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;

- brânzeturile comercializate de către micii producătorii vor fi expuse la vânzare în vitrine din spaţii special amenajate, dispuse în recipiente (tăvi) necorodabile, uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ceramică, inox);

- brânzeturile trebuie protejate corespunzător împotriva contaminării pe durata transportului şi a expunerii la vânzare (în recipiente din P.V.C., pungi din plastic etc);

- sunt permise transportul şi păstrarea brânzeturilor destinate vânzării directe în recipiente tradiţionale (putini), curate şi etichetate adecvat, pentru prevenirea contaminării şi asigurarea trasabilităţii brânzeturilor;

- comercializarea brânzeturilor în pieţe şi târguri se va face numai în ambalaje de desfacere de unică folosinţă (pungi din plastic alimentar, hârtie cerată alimentară etc.), sau alte recipiente curate, igienizate;

- trasabilitatea brânzeturilor obţinute de micii producători se asigură prin etichetare cu elemente de identificare (denumirea produsului, numele producătorului, locul producerii, data obţinerii), cum ar fi:

- aplicarea pe ambalajul de transport sau de desfacere a unor etichete adezive;
- utilizarea de pungi imprimate;
- afişarea pe toată perioada comercializării a informaţiilor înscrise pe tăbliţe sau panouri.

E. Peştele şi produsele din pescuit

- spaţiile şi locurile unde se comercializează peştele şi produsele din pescuit trebuie să fie înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi să îndeplinească condiţiile stabilite pentru desfăşurarea acestor activităţi;

- se va verifica modul de respectare a condiţiilor stabilite de legislaţia in vigoare cu privire la transportul, depozitarea şi expunerea spre comercializare a peştelui şi produselor din pescuit;

- gheaţa utilizată pentru menţinerea temperaturii peştelui şi a produselor din pescuit proaspete, pe întreaga perioadă de expunere, trebuie să fie în cantitate suficientă şi să fie obţinută numai din apă potabilă;

- va fi asigurată trasabilitatea peştelui şi a produselor din pescuit prin etichete şi alte documente însoţitoare, inclusiv dacă acestea provin din acvacultură sau sunt pescuite din mediul sălbatic;

- se va verifica absenţa infestării cu paraziţi vizibili şi dacă peştele şi produsele din pescuit sunt corespunzătoare din punct de vedere organoleptic.

F. Alte produse alimentare cu consum crescut în această perioadă

Sectorul vizat în perioada Sărbătorilor Pascale cuprinde unităţile de fabricare, depozitare şi comercializare a unor categorii de produse care se consumă în cantităţi mari în perioada Sărbătorilor Pascale: pâine şi specialităţi de panificaţie, produse proaspete de cofetărie şi patiserie (prăjituri proaspete, cozonaci etc.), produse de patiserie de lungă durată (pişcoturi, fursecuri etc.), legume şi fructe proaspete etc.

Inspecţiile se vor efectua cu prioritate în unităţile mari de producţie, dar şi în cele de capacitate mică, dar care produc sortimente cu perisabilitate ridicată. Se vor efectua verificări amănunţite ale capacităţilor de depozitare, pentru evitarea stocurilor mari de produse, care ar putea afecta prospeţimea şi calitatea produselor.

Se va interzice comercializarea produselor alimentare perisabile în spaţii improvizate sau în sistem de vânzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare.

III. MĂSURI PENTRU PREVENIREA RĂSPÂNDIRII P.P.A.

- Se va verifica modul în care sunt respectate măsurile impuse în zonele de restricţii P.P.A.;

- Se vor efectua inspecţii amănunţite în exploataţiile cu efective mari de suine;

- Se vor organiza controale în trafic împreună cu echipe I.P.J. şi I.J.J. Gorj în anumite zone ale judeţului.

În sectorul gospodăriilor populaţiei se vor urmări următoarele aspecte:

- limitarea circulaţiei animalelor, interdicţii pentru scoaterea porcilor din gospodării şi/sau creşterea şi lăsarea liberă a acestora în localităţi;

- evitarea contactului porcilor din gospodării cu animalele şi păsările sălbatice sau cele migratoare care pot fi purtătoare de virus;

- inspecţii periodice prin examene clinice şi necropsii la animalele şi păsările moarte din acest sector, în vederea depistării precoce a cazurilor de îmbolnăviri;

- porcinele să fie identificate şi înregistrate în B.N.D., direct de către proprietar;

- sprijinirea medicilor veterinari în campaniile de identificare a animalelor în prevenirea refuzurilor de identificare a animalelor în sectorul gospodăriilor populaţiei, aplicarea unor măsuri împotriva proprietarilor care refuză această acţiune.

IV. CONTROALE ÎN TRAFIC ASUPRA TRANSPORTULUI DE MIEI

Echipe de control din cadrul D.S.V.S.A. Gorj, I.P.J. şi I.J.J. Gorj vor efectua controale în trafic în anumite zone ale judeţului, unde transportul animalelor vii şi produselor alimentare este mai intens. Scopul acestor controale constă în: - verificarea stării de igienă şi a documentelor de autorizare sanitară-veterinară a mijloacelor auto utilizate pentru transportul animalelor; - verificarea documentelor însoţitoare ale animalelor (certificate veterinare care atestă sănătatea mieilor şi documente cu informaţii despre lanţul alimentar).

În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constată încălcarea legislaţiei în vigoare, în funcţie de gravitatea abaterilor constatate, se vor aplica măsuri graduale, astfel:

- aplicarea unui avertisment verbal dacă deficienţele sunt minore, nu afectează siguranţa alimentelor şi sunt remediate în timpul controlului;

- acordarea unui termen de remediere a neconformităţilor constatate;
- suspendarea activităţii unităţii respective până la remedierea tuturor deficienţelor;
- aplicarea unor sancţiuni contravenţionale (de la avertisment scris până la amendă, care este proporţională cu gravitatea abaterilor de la legislaţia în vigoare);
- reţinerea oficială a produsele alimentare care pot constitui un pericol pentru sănătatea cetăţenilor, cu dirijarea acestora către unităţi de neutralizare;
- dispunerea interzicerii definitive a desfăşurării activităţii unităţii respective.

Reamintim tuturor cetăţenilor numărul de Call-Center al A.N.S.V.S.A. - 0800.826.787, serviciu telefonic gratuit, apelabil din orice reţea de telefonie.

Datele de contact ale D.S.V.S.A. Gorj sunt următoarele: telefon - 0253.226.033, 0253.226.236 şi fax 0253.226.144, 0253.226.236.

La aceste numere de telefon şi fax, cetăţenii pot face sesizări sau pot obţine informaţii privind diferite aspecte din domeniul siguranţei alimentelor.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Spînu Robert-Cosmin

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.