COD GALBEN: 23-04-2021 ora 15 Intre 15:50 si 19:00 se va semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 55...60 km/h in Județul Olt, Județul Dolj, Județul Mehedinţi;

Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 7 aprilie 2021

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1. MEMORANDUM cu tema: Susţinerea de către Guvernul României a organizării Celei de-a 6-a ediţii a concursului internaţional Solar Decathlon, la Bucureşti, în 2023 (PRIMA LECTURĂ)

II. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

III. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

IV. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr.365/2020 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa'', pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia

2. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Mureş şi Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K.Constantinescu" în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Mureş şi Centrul Judeţean Olt, precum şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în administrarea Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole "Horting"

3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea înfiinţării Comitetului Naţional de Securitate a Aviaţiei

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea liniei feroviare Caransebeş - Timişoara- Arad", lucrare de utilitate publică de interes naţional

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în Portul Constanţa"

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 398 /2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a directivelor 67/548/CEE şi 1.999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

7. HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii

8. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, unor unităţi sanitare din municipiul Bucureşti, municipiul Timişoara şi judeţele Alba, Argeş, Brăila, Caraş-Severin, Cluj, Dolj, Hunedoara, Mureş, Neamţ, Olt şi Suceava, în vederea protecţiei populaţiei afectate de noul Coronavirus

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne - Direcţiei Medicale - Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu" şi Spitalului de Urgenţă Prof. Dr. Dimitrie Gerota, în vederea aplicării măsurilor de prevenire şi limitare a transmiterii infecţiilor cu noul Coronavirus (2019-nCoV)

11. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri mobile de artă plastică aflate în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Administraţiei Prezidenţiale şi pentru modificarea descrierii tehnice a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

13. HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi (UM 0527 Galaţi) şi pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unităţi subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne

14. HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

15. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2625 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

16. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2270 aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A. a obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)", şi modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17. HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

18. HOTĂRÂRE privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi adresei unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, precum şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor

19. HOTĂRÂRE privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamităţi naturale

20. HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice şi a codului de clasificaţie, precum şi actualizarea valorii de inventar aferente părţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

21. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia

22. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMANIA

23. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE", precum şi a Schemei de ajutor de minimis aferente Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE"

24. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

25. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

26. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

27. HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara S.A. "în insolvenţă", pentru anul 2021

28. HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului S.A., pentru anul 2021

V. MEMORANDUMURI

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Tribunalul Uniunii Europene

3. MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru a desfăşura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării Planului naţional de redresare şi rezilienţă şi a cererii de împrumut prevăzută la art.14 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului

4. MEMORANDUM cu tema: Utilizarea creditelor bugetare şi de angajament reţinute în proporţie de 10% la nivelul ordonatorului principal de credite pentru: capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 55 "Alte transferuri", art. 55.01 "Transferuri interne", alin. 55.01.46 "Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat"

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 21 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 6 iniţiative legislative

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.