Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

Ca urmare a prezentării bilanţului de activitate pe anul 2020 de unităţile de parchet din judeţul Vâlcea, Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea este împuternicit să prezinte sinteza raportului de bilanţ a activităţii.

Activitatea tuturor unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea, ca de altfel, a parchetelor din întreaga ţară, a fost influenţată, în mare măsură, de situaţia epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, de măsurile excepţionale dispuse pentru limitarea infectării în rândul populaţiei, în contextul dispoziţiilor cuprinse în Decretele 195/2020 şi 240/2020 emise de preşedintele României, prin care a fost instituită şi respectiv prelungită starea de urgenţă pe teritoriul României, pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 16 martie 2020.

Volumul de activitate la nivelul unităţilor de parchet şi pe structuri specializate
Astfel, în anul 2020 procurorii din cadrul parchetelor din judeţul Vâlcea au avut de soluţionat un număr total de 38.378 dosare penale, plângeri şi lucrări generale, din care: 25.684 dosare penale, 3.306 plângeri şi 9.388 lucrări generale.

La acest volum de activitate se adaugă activitatea desfăşurată în sectorul judiciar, respectiv participările în şedinţele de judecată şi hotărârile judecătoreşti verificate de către procurori, în vederea exercitării căilor de atac, constatându-se că în anul 2020 procurorii din judeţul Vâlcea au participat în şedinţele de judecată, respectiv au verificat legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti într-un număr total de 13.510 cauze penale şi civile.

Volum total de activitate ( soluţionate):

În anul 2020 au fost soluţionate un număr total de 22.303 dosare penale, plângeri, lucrări generale, din acestea, fiind soluţionate 9.709 dosare penale.

De asemenea, în anul 2020 au fost soluţionate 3.243 plângeri şi 9.351 lucrări generale.

În ceea ce priveşte activitatea judiciară, numărul de participări ale procurorilor din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea în şedinţele de judecată a fost în anul 2020 de 13.510 faţă de 14.571 în anul 2019.

În anul 2020, au fost întocmite 760 rechizitorii şi acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, faţă de 761 în anul 2019.

Prin rechizitoriu au fost soluţionate în anul 2020 un număr de 722 cauze, la care se adaugă un număr de 38 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, faţă de 686 rechizitorii şi 75 acorduri în anul 2019.

Se constată că toate unităţile locale de parchet din judeţul Vâlcea au înregistrat creşteri la numărul cauzelor în care au fost adoptate soluţii de trimitere în judecată, cea mai mare creştere înregistrându-se la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea (14,4%).

În cursul anului 2020 au fost trimişi în judecată un număr total de 893 inculpaţi, faţă de perioada de referinţă când au fost trimişi în judecată un număr total 949 inculpaţi.

Din numărul total al inculpaţilor, au fost trimişi în judecată în stare de arest preventiv 82 de inculpaţi faţă de 63 în anul 2019, la care însă se adaugă inculpaţii faţă de care au fost dispuse alte măsuri preventive (control judiciar şi respectiv arestul la domiciliu).

În cursul anului 2020 s-au adoptat soluţii de netrimitere în judecată faţă de 1161 persoane, comparativ cu 1408 în anul 2019.

Volumul de activitate la urmărire penală proprie

În anul 2020, la parchetele din judeţul Vâlcea s-a înregistrat un număr total de cauze de soluţionat de 494 dosare la urmărire penală proprie efectuată de procuror, faţă de 655 cauze în anul 2019.

Scăderea numărului dosarelor de soluţionat, în special la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a fost generată, în principal, de măsurile de prevenţie în contextul situaţiei epidemiologice existente în anul 2020 la nivelul întregii ţări, măsuri care au limitat deplasările şi mare parte a interacţiunilor, pe fondul menţinerii distanţării sociale, element de natură să reducă substanţial numărul dosarelor având ca obiect infracţiuni de mare violenţă şi, pe cale de consecinţă, volumul dosarelor având ca obiect infracţiuni de purtare abuzivă (marea majoritate vizând sesizări cu privire la comportamentul lucrătorilor de poliţie cu prilejul intervenţiei la astfel de incidente). Astfel, cu titlu de exemplu, în anul 2020 s-au înregistrat un număr de 40 dosare având ca obiect infracţiuni de mare violenţă (omor, tentativă de omor, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, ş.a.) comparativ cu anul 2019 când s-au înregistrat 69 astfel de cauze.

Au fost soluţionate în cursul anului 2020, la urmărire penală proprie efectuată de procuror un număr total de 256 dosare.

Prin rechizitoriu au fost soluţionate 38 de cauze, la care se adaugă 2 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, înregistrându-se o creştere de 5,2% faţă de anul 2019, când au fost întocmite 37 de rechizitorii şi 1 acord.

Cele mai multe rechizitorii au fost emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea (15), iar cea mai mare creştere la numărul de rechizitorii, comparativ cu anul 2019, s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi.

Au fost trimişi în judecată 48 inculpaţi, din care 26 în stare de arest preventiv, faţă de 54, din care 11 în stare de arest preventiv, în anul 2019, în scădere cu 11% la numărul total al inculpaţilor trimişi în judecată şi în creştere cu 136% la numărul inculpaţilor trimişi în judecată în stare de arest preventiv.

Au fost adoptate soluţii de netrimitere în judecată faţă de 31 persoane în anul 2020.

În anul 2020, la urmărire penală proprie, unităţile de parchet din judeţul Vâlcea nu au înregistrat soluţii de restituire a cauzelor la procuror dispuse de instanţele de judecată.

De asemenea, în anul 2020 nu au fost înregistrate soluţii de achitare a vreunui inculpat în dosare soluţionate la urmărire penală proprie, comparativ cu anul 2019 când s-a dispus achitarea unui inculpat.

Volum de activitate la supravegherea cercetărilor penale

În anul 2020, la parchetele din judeţul Vâlcea s-a înregistrat un număr total de cauze de soluţionat de 25.190 dosare la supravegherea cercetărilor, faţă de 26.003 cauze în anul 2019.

Prin rechizitoriu şi acord de recunoaştere a vinovăţiei au fost soluţionate în total 720 cauze, din care 684 rechizitorii şi 36 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, faţă de anul 2019, când numărul rechizitoriilor şi acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei a fost de 723.

Au fost trimişi în judecată 845 inculpaţi, din care 56 în stare de arest preventiv.

În anul 2020, la supravegherea cercetărilor penale, unităţile de parchet din judeţul Vâlcea au înregistrat o soluţie de restituire a cauzei la procuror de către instanţa de judecată în temeiul art. 346 C.pr.pen. (Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu), situaţie similară cu anul 2019.

De asemenea, s-a înregistrat o soluţie de restituire a acordului de recunoaştere a vinovăţiei, în temeiul art. 485 C.pr.pen., la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăşani.

În cursul anului 2020, la unităţile de parchet din judeţul Vâlcea s-a înregistrat achitarea unui număr de 3 inculpaţi (2 inculpaţi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu şi 1 inculpat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm. Vâlcea), comparativ cu anul 2019 când au fost dispuse astfel de soluţii faţă de 4 inculpaţi şi cu anul 2018 când au fost adoptate astfel de soluţii faţă de 6 inculpaţi.

Activitatea desfăşurată de unităţile de parchet din judeţul Vâlcea în anul 2020 în sectorul judiciar

În anul 2020, procurorii parchetelor din judeţul Vâlcea, care şi-au desfăşurat activitatea în sectorul judiciar, au înregistrat un număr de 13.510 participări în şedinţele de judecată, hotărâri verificate şi căi atac declarate.

În procesul penal procurorii din judeţul Vâlcea au înregistrat 7676 participări în anul 2020. Au fost judecate cu participarea procurorului 3.792 cauze în anul 2020, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac 3.919 cauze în anul 2020 faţă de 4.312 cauze în anul 2019.

În procesul penal, în anul 2020, au fost exercitate de către procurori un număr de 77 căi de atac, faţă de 70 căi de atac în anul de referinţă, înregistrându-se o creştere de 9%.

În aceeaşi perioadă, au fost soluţionate 66 căi de atac. Au fost admise 49 căi de atac, ca şi în anul de referinţă când au fost admise 49 căi de atac.

Au fost respinse 17 căi de atac faţă de anul de referinţă când au fost respinse 20 căi de atac.

În procesul civil procurorii din judeţul Vâlcea au participat în şedinţele de judecată într-un număr de 1072 cauze civile

Au fost judecate cu participarea procurorului 729 cauze în anul 2020 şi au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 776 hotărâri.

În anul 2020, în cauzele civile cu participarea procurorului au fost exercitate 3 căi de atac, fiind soluţionate patru apeluri (inclusiv unul declarat în anul 2019), trei din acestea fiind admise, procentul general de admisibilitate fiind de 75%.

Nu au fost retrase apeluri/recursuri civile declarate de unităţile de parchet din judeţul Vâlcea.

EFECTELE MĂSURILOR ADMINISTRATIVE DISPUSE ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENŢĂ, RESPECTIV ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ, LA NIVELUL PARCHETULUI DE PE LANGĂ TRIBUNALUL VÂLCEA ŞI A PARCHETELOR ARONDATE ÎN ANUL 2020

În perioada stării de urgenţă şi respectiv a stării de alertă, activitatea tuturor unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea a fost influenţată, în mare măsură, de situaţia epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, de măsurile excepţionale dispuse pentru limitarea infectării în rândul populaţiei, în contextul dispoziţiilor cuprinse în Decretele 195/2020 şi 240/2020 emise de preşedintele României, prin care a fost instituită şi respectiv prelungită starea de urgenţă pe teritoriul României, pentru o perioadă de 60 zile, începând cu data de 16 martie 2020. În concret, 2 luni din perioada analizată, activitatea de urmărire penală şi activitatea de participare în sectorul judiciar a fost limitată la cauzele urgente (în care s-au dispus ori s-a impus luarea măsurilor preventive, de protecţie a victimelor şi martorilor, aplicarea măsurilor de siguranţă, cauze cu persoane vătămate minore, măsurile a căror amânare ar pune în pericol obţinerea probelor sau prinderea suspectului/inculpatului, măsurile asiguratorii) şi la cauzele în care urgenţa se justifica prin scopul instituirii stării de urgenţă, în condiţiile art. 43 şi urm. din Decretul nr. 195/2020 şi art. 64 şi urm. din Decretul nr. 240/2020.

Pe de altă parte, în perioada stării de alertă, practic, din luna mai, până la finele anului 2020, activitatea parchetelor a continuat să fie afectată prin prisma următoarelor aspecte:

- activitatea judiciară - prin programarea şedinţelor de judecată pentru fiecare dosar în parte, pe intervale orare, în scopul menţinerii distanţării sociale, şedinţele de judecată la nivelul fiecarei instanţe din judeţul Vâlcea, s-au prelungit, zilnic , peste programul normal de lucru al unităţilor de parchet, procurorii de şedinţă asigurând participarea zilnică, în fiecare cauză în care participarea procurorului este obligatorie, începând cu orele 08.00, până după orele 16.00, în unele situaţii şedinţele de judecată epuizându-se după orele 18.00, fiind necesar un volum de muncă suplimentar, cel puţin din acest punct de vedere;

- suspendarea activităţii de primire în audienţă a cetăţenilor - este adevărat că, la prima vedere, această măsură ar putea conduce la concluzia degrevării activităţii procurorilor şi grefierilor, de aceste activităţi, însă consecinţa suspendării programului de audienţă (de altfel cu efecte benefice în contextul limitării infectării cu virusul Sars CoV-2) a determinat creşterea numărului de sesizări, cereri, memorii, plângeri trimise prin alte mijloace de comunicare (poştă, email, fax ş.a.), în condiţiile în care o mare parte a acestora nu vizează activitatea specifică unităţilor de parchet, fiind însă necesară soluţionarea lor, în condiţiile în care, aceste solicitări erau soluţionate verbal cu prilejul primirii în audienţă a cetăţenilor;

- activitatea de supraveghere a urmăririi penale a necesitat eforturi mai mari, în contextul în care a fost necesară limitarea, în măsura în care a fost posibil, a contactului direct cu lucrătorii de poliţie judiciară (mare parte din aceştia fiind, de cele mai multe ori, în contact cu persoane confirmate ca fiind infectate cu virusul Sars CoV-2), pe de o parte, iar pe de altă parte, marea majoritate a lucrătorilor de poliţie au fost implicaţi în mod constant în activităţile specifice de verificare a respectării de către populaţie a măsurilor de protecţie şi a restricţiilor legale, acestea fiind prioritare din perspectiva lucrătorilor de poliţie, în detrimentul activităţii de soluţionare a dosarelor penale;

- spre deosebire de anii anteriori când nu au fost înregistrate astfel de cauze, pe fondul măsurilor dispuse prin acte normative, pentru limitarea răspândirii virusului Sars CoV-2, în anul 2020, la nivelul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea au fost înregistrate un număr total de 27 dosare având ca obiect infracţiunea de zădărnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 C.penal, din acestea fiind soluţionate 19 dosare (17 prin soluţii de clasare iar în alte două cauze s-au dispus soluţii de renunţare la urmărirea penală).

DATE STATISTICE PRIVIND COOPERAREA JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ

În cursul anului 2020, volumul de activitate al procurorilor din cadrul unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea în materia cooperării judiciare internaţionale, s-a menţinut la acelaşi nivel ca şi în anii anteriori, constatându-se însă o creştere a gradului de complexitate a lucrărilor solicitate de autorităţile străine prin ordine europene de anchetă ori cereri de asistenţă judiciară internaţională.

Astfel, la nivelul parchetelor din judeţul Vâlcea au fost de soluţionat în total 136 lucrări privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, respectiv ordine europene de anchetă, cereri de asistenţă judiciară internaţională şi cereri privind preluarea de proceduri penale.

În aceeaşi perioadă au fost soluţionate 129 lucrări, iar 33 lucrări au fost trimise la organele competente.

În cursul anului 2020 parchetele din judeţul Vâlcea au întocmit 18 cereri de asistenţă judiciară internaţională (ca stat solicitant), au soluţionat 100 astfel de cereri (din care 29 au fost trimise la organele competente) la solicitarea unor autorităţi judiciare străine (statul român ca stat solicitat) şi au preluat urmărirea penală în 4 cazuri (statul român ca stat solicitat), iar în alte 2 cauze au solicitat transferul de proceduri penale, în calitate de stat solicitant.

CONCLUZII

În activitatea parchetelor din judeţul Vâlcea, au fost avute în vedere obiectivele principale ale Ministerului Public pentru anul 2020, din perspectiva îndeplinirii recomandărilor experţilor Comisiei Europene, cuprinse în raportul elaborat în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, în considerarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, aprobată de Guvernul României la data de 23 decembrie 2014, respectiv intensificarea activităţilor de combatere a infracţiunilor de corupţie şi a celor asimilate infracţiunilor de corupţie, spălare de bani, folosirea funcţiei, evaziune fiscală şi contrabandă, luarea măsurilor legale, în vederea creşterii gradului de recuperare a prejudiciilor produse statului prin comiterea de infracţiuni, desfăşurarea de anchete penale efective şi evitarea încălcării drepturilor garantate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum şi echilibrarea volumului de activitate al parchetelor.

Datele prezentate reflectă rezultatele obţinute de procurorii din cadrul parchetelor din judeţul Vâlcea în activitatea de îndeplinire a atribuţiilor, atât în sectorul urmăririi penale, cât şi în sectorul judiciar, în contextul asigurării măsurilor administrative impuse de evoluţia situaţiei epidemiologice.

Unităţile de parchet din judeţul Vâlcea au continuat să obţină rezultate, în trend pozitiv şi în anul 2020, perioadă în care analiza comparativă cu activitatea desfăşurată în anul 2019, nu poate releva criterii obiective de evaluare a evoluţiei indicatorilor specifici activităţii unităţilor de parchet pe fondul măsurilor excepţionale dispuse în scopul prevenirii răspândirii virului Sars CoV-2, constatându-se că, cu toate acestea, volumul de activitate al unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea, atât în ceea ce priveşte cauzele soluţionate cât şi în referire la dosarele cu finalitate judiciară, este relativ apropiat cu rezultatele obţinute în anul 2019, perioadă care nu a fost afectată de limitări similare cu cele din perioada analizată.

Astfel, la toate unităţile de parchet din judeţul Vâlcea s-a constatat reducerea duratei de soluţionare a cauzelor, peste 60% din cauze fiind soluţionate în termen de până la 6 luni de la data sesizării.

Din punct de vedere al calităţii rechizitoriilor întocmite de procurori, se remarcă faptul că în anul 2020 ponderea achitărilor definitive din totalul trimiterilor în judecată este foarte mică, de sub 1%, respectiv de 0,3%, iar ponderea cauzelor restituite procurorului în vederea refacerii urmăririi penale este de 0,13%, la nivelul tuturor unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea înregistrându-se o singură soluţie de restituire şi achitarea unui număr de 3 inculpaţi (în 3 cauze).

De asemenea, şi ponderea hotărârilor de admitere a plângerilor formulate împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procurori este foarte mică, respectiv de 0,7%.

Din acestea se desprinde concluzia că au fost înregistrate progrese în activitatea procurorilor din judeţul Vâlcea, constând în reducerea duratei de soluţionare a dosarelor, repararea prejudiciilor cauzate prin infracţiuni de evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, reducerea numărului de dosare în care s-a dispus achitarea unor inculpaţi/redeschiderea urmăririi penale/restituirea cauzei la procuror, implicarea în instrumentarea unor dosare complexe, în domeniile prioritare ale Ministerului Public, prin care s-au produs prejudicii însemnate bugetului de stat, precum şi afectarea gravă a dreptului la viaţă şi la libertate al persoanelor, finalizarea unor dosare importante având ca obiect infracţiuni grave.

Sub aspectul capacităţilor instituţionale, majoritatea unităţilor de parchet din judeţul Vâlcea au sedii renovate, corespunzătoare desfăşurării in condiţii normale a activităţii.

Dificultăţile întâmpinate, alături de măsurile necesar a fi fost luate pe fondul situaţiei epidemiologice din anul 2020, au constat în neocuparea schemelor de personal, în special a procurorilor cu funcţie de execuţie pe perioade îndelungate de timp, imposibilitatea, cel puţin temporară, a ocupării unor posturi vacante de procuror, prin transfer, neorganizarea examenelor de admitere directă în magistratură (care ar fi putut asigura ocuparea unor posturi de procuror la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii), diversificarea şi dezvoltarea fenomenului infracţional, specializarea infractorilor în comiterea unor anumite categorii de infracţiuni, în special în materia infracţiunilor care aduc prejudicii bugetului de stat, pierderi de personal cu experienţă, în special în cazul procurorilor, prin delegări la alte structuri de parchet pe perioade mari de timp.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Presa

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.