Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

Sinteză - CONFERINŢA DE PRESĂ a Consiliului Judeţean Argeş
11 septembrie 2019

INVITAŢI:
* Dumitru Tudosoiu, inspector şcolar general
* Roxana Stoenescu, Şef Serviciu Relaţii Internaţionale, Cultură, Învăţământ
* Iustin Dejanu, manager Muzeul Naţional al Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti
* Sorin Ivaşcu, director Direcţia Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanţare Internaţională

SUBIECTE:

I. Situaţia şcolilor din judeţul Argeş din punct de vedere al infrastructurii.

* Fonduri alocate din bugetul Consiliului Judeţean Argeş în unităţile şcolare judeţul Argeş. În perioada iunie 2016 - aprilie 2019, Consiliul Judeţean Argeş a investit în TOTAL - 33.106,23 mii lei în unităţile de învăţământ din Argeş, cea mai mare sumă investită în infrastructura şcolară din judeţ, din 87 de comune, finanţând sau cofinanţând 283 de proiecte ale primăriilor, proiecte ce au vizat şcolile - extindere, reabilitare, modernizare, construire sau amenajare de grupuri sanitare în interiorul şcolilor.

* În ceea ce priveşte situaţia grupurilor sanitare aflate în exterior - În judeţul Argeş doar în 20 de localităţi mai sunt şcoli care au toaletele în exterior. Este vorba de 29 de grupuri sanitare, însă majoritatea aflate în diverse faze de lucru, avizare, licitaţie, construcţie.

* Noul an şcolar începe cu doar 4 unităţi care nu deţin autorizaţie sanitară de funcţionare (Stoeneşti, Vedea, Bălileşti şi Mălureni), în condiţiile în care fie se mută, fie se desfiinţează, fie se lucrează pentru a intra în conformitate: 119 clădiri fără autorizaţie ISU pentru securitate la incendiu, dintr-un total de 849.

* Prin programul guvernamental PNDL II - finanţare privind construirea, reabilitarea şi modernizarea şcolilor - 30 de proiecte, în 25 de localităţi din Argeş

* Proiecte finalizate sau aflate în stadiul de execuţie de peste 90% (11 localităţi)

* Proiecte aflate în diferite stadii (întocmire documentaţie, achiziţie publică, execuţie lucrări sub 50%) (19 localităţi).

II. Acordarea de produse lactate, de panificaţie şi fructe proaspete-mere elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat acreditat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, pentru anul şcolar 2019-2020.

* PRODUSE LACTATE

În baza contractului subsecvent de furnizare nr. 13755/279/04.09.2019 dintre Judeţul Argeş şi SC Matra SRL, pe parcursul anului şcolar 2019-2020, se vor furniza lapte şi produse lactate cu 1.8% grăsime şi 3.2 proteine, in ambalaje de 200 ml/g astfel:
- lapte tratat termic (UHT şi pasteurizat), termen de valabilitate maxim 6 luni pentru UHT şi 8 zile pentru laptele pasteurizat;
- iaurt simplu, maxim 50% din cantitatea din contract, produs din lapte fermentat care conţine cel puţin 90% din greutate lapte tratat termic, termen de valabilitate 5 zile.

Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate este de 0,71 lei/produs/elev/zi x 167 zile de şcolarizare x 57.000 elevi şi preşcolari, la care se adaugă TVA de 9%.

Cantitatea maximă de produse ce urmează a fi furnizate în baza contractului subsecvent este de: 9.519.000 portii produse lactate. Valoarea maximă a contractului: 6.758.490 lei fără TVA

Ordinul de începere a contractului de furnizare produse lactate: 10 septembrie 2019

* PRODUSE PANIFICAŢIE

Pentru anul şcolar 2019-2020, produsele de panificaţie vor fi furnizate de SC Vel Pitar SA, în baza acordului nr. R 10045/10.07.2019, de a furniza produse de panificaţie, emis ulterior încetării acordului cadru cu Asocierea SC Agrosemcu SRL- SC Lido Gîrbea SRL nr.9074/27.06.2019, înregistrată de ofertant cu nr.2271/28.06.2019.

În baza contractului subsecvent de furnizare nr. 13717/AG245/04.09.2019 dintre Judeţul Argeş şi SC Vel Pitar SA se vor furniza pe parcursul anului şcolar 2019-2020 produse de panificaţie în ambalaje de 80g astfel:
- corn şcolar (produs de bază), termen de valabilitate 48 de ore;
- biscuiţi şcolari, maxim 50% din cantitatea din contract (produse derivate), termen de garanţie maxim 3 luni de la data fabricaţiei

Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate este de 0,29 lei/ produs/ elev/zi x 167 zile de şcolarizare x 57.000 elevi şi preşcolari, la care se adaugă TVA de 9%.

Cantitatea maximă de produse ce urmează a fi furnizate în baza contractului: : 9.519.000 porţii produse de panificaţie

Valoarea maximă a contractului: 2.760.510 lei fără TVA

Ordinul de începere a contractului de furnizare produse de panificaţie: 11 septembrie 2019

Fiecare elev prezent la cursuri, va primi un produs lactat/zi şi, respectiv, un produs de panificaţie/zi, pentru zilele de şcoală nu şi pe perioada vacanţelor şcolare sau a altor zile declarate prin lege ca fiind zile nelucrătoare sau în care se organizează activităţi în afara unităţii şcolare sau cercuri pedagogice.

* FRUCTE PROASPETE - MERE

În baza contractelor subsecvente de furnizare nr. 13756/280/04.09.2019 lot 1 zona Sud şi nr. 13757/281/04,09,2019 lot 2 zona nord, dintre Judeţul Argeş şi SC Matra SRL se vor furniza pe parcursul anului şcolar 2019-2020 fructe proaspete -mere - categoria I, minim 100g/bucata (soi Idared şi Florina), termen de valabilitate 7 zile.

Fiecare elev prezent la cursuri, va primi un fruct proaspăt pentru două zile/săptămână, conform HG nr.640/2017 (pentru zilele de şcoală nu şi pe perioada vacanţelor şcolare sau a altor zile declarate prin lege ca fiind zile nelucrătoare sau în care se organizează activităţi în afara unităţii şcolare sau cercuri pedagogice).

Cantitatea maximă de produse ce urmează a fi furnizate în baza contractelor subsecvente (zona sud+ zona nord): 3.990.000 fructe.

Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate este de 0,54 lei/produs/elev/zi x 2 zile de şcolarizare/săptămână x 35 săptămâni x 57.000 elevi şi preşcolari, la care se adaugă TVA de 9%.

Valoarea maximă a contractului: 2.348.514 lei fără TVA

Ordinul de începere a contractului de furnizare fructe proaspete "mere": 10 septembrie 2019

Numărul beneficiarilor estimaţi, pe baza informărilor ISJ: 57.000 elevi din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat acreditat, precum şi copii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore.

Pentru gestiunea informatizată a furnizării produselor lactate, de panificaţie şi merelor către unităţile şcolare din judeţul Argeş şi darea în consum către elevi, este funcţională la nivelul judeţului o aplicaţie informatică, în care operează responsabili de la nivelul unităţilor de învăţământ, Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş şi Consiliului Judeţean Argeş.

III. "Reuniunea Fiilor, Fiicelor şi Cetăţenilor de Onoare ai Argeşului şi Muscelului" - 14 septembrie 2019, Muzeul Goleşti

În data de 14 septembrie 2019, începând cu ora 10.00, la Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, are loc "Reuniunea Fiilor, Fiicelor şi Cetăţenilor de Onoare ai Argeşului şi Muscelului", desfăşurată în acest an sub egida "Respect pentru Valorile Naţionale" - "Anul Satului Argeşean".

Evenimentul, desfăşurat în încheierea "Sărbătorilor Argeşului şi Muscelului" - ediţia a XIII-a, aduce în prim-plan personalităţi din varii domenii, de la ştiinţă, la cercetare, artă sau istorie, în iniţiativa de a arăta lumii întregi "România de la Argeş" - cultura, tradiţia şi istoria judeţului Argeş.

PROGRAM:
* Ora 10.00 - 10.30: Primirea invitaţilor în faţa Conacului Goleşti
* Ora 10.45 - 11.00: Program artistic Fanfara "Argeşul"
* Ora 11.00 - 11.10: Cuvânt de bun venit
* Ora 11.25 - 11.30: Program artistic
* Ora 11.30 - 12.20: Moment dedicat tinerilor de succes ai Argeşului (premierea elevilor cu rezultate deosebite la examene şi olimpiade naţionale)
* Ora 12.20 - 12.30: Moment "Respect pentru Valorile Naţionale" (premierea personalităţilor care au contribuit la promovarea şi dezvoltarea Argeşului)
* Ora 12.30 - 13.00: Moment "Anul satului argeşean" (prezentarea proiectelor implementate în localităţi, înmânarea trofeelor)
* Ora 13.00 - 13.10: Prezentarea punctelor de vizitare (standuri/expoziţii) - "Fabricat în Argeş".
- Tradiţia culinară a satului argeşean
- Expoziţie meşteri populari
- Expoziţie Satul argeşean - monografii
- Expoziţii standuri primării
* Ora 13.10 - 15.00: Program artistic

Intrarea este liberă. Consiliul Judeţean Argeş asigură transportul gratuit al argeşenilor care doresc să participe la eveniment, după următorul program:
* Consiliul Judeţean Argeş (parcare) - Muzeul Goleşti, între orele 9.00 - 11.00, cu plecări din 30 în 30 de minute
* Retur. Muzeul Goleşti - Consiliul Judeţean Argeş, între orele 14.00 - 16.00, cu plecări din 30 în 30 de minute

IV. UAT Judeţul Argeş a implementat proiectul "Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederile SCAP", proiect derulat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, Componenta 1 - CP6/2017 - Sprijinirea autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate să aplice managementul calităţii în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii, Axa prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea - Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea instrumentelor şi proceselor de management al calităţii şi performanţei şi dezvoltarea abilităţilor personalului Consiliul Judeţean Argeş în vederea îmbunătăţirii serviciilor pentru beneficiari, respectiv:
- Etapizarea introducerii unui Plan de acţiuni în cadrul Consiliului Judeţean Argeş în vederea extinderii sistemului de management al calităţii şi performanţei;
- Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de management al performanţei şi calităţii în cadrul Consiliului Judeţean Argeş corelat cu Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice (SCAP) 2014-2020;
- Certificarea cunoştinţelor şi abilităţilor în domeniul managementului calităţii şi performanţei pentru un număr de 80 de persoane din cadrul Consiliului Judeţean Argeş;
- Certificarea Consiliului Judeţean Argeş ISO 9001:2015.

Valoarea totală a proiectului a fost de 603.220,81 lei, din care contribuţia UE + buget de stat: 591,156.40 lei, respectiv 12.064,41 lei de la bugetul local.

AGERPRES nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile conţinute de comunicatele primite şi publicate în fluxul de ştiri sau pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii inexacte/false transmise de către emitenţii comunicatelor de presă.

AGERPRES îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări injurioase, atacuri la persoană şi/sau acuzaţii, încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.