Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

CONFERINŢĂ DE PRESĂ
13 februarie 2018

ORDINEA DE ZI:
1. Examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018
2. Mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019
3. Olimpiade şcolare - etapa judeţeană şi naţională

1. EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA IUNIE-IULIE 2018

Calendar competenţe:
- 12-13 februarie 2018- Proba A- evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
- 14- 15 februarie 2018- Proba B- evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;
- 16,19,20 februarie 2018- Proba D- evaluarea competenţelor digitale;
- 21-22 februarie 2018- Proba C- evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Calendar probe scrise:
- 25 iunie 2018- Limba şi literatura română;
- 26 iunie 2018- Limba maternă;
- 27 iunie 2018- Proba obligatorie a profilului;
- 28 iunie 2018- Proba la alegere a profilului şi specializării;
- 4 iulie 2018- afişarea rezultatelor;
- 5-8 iulie 2018- soluţionarea contestaţiilor;
- 9 iulie 2018- afişarea rezultatelor finale.

În anul şcolar 2017- 2018, la nivelul judeţului Constanţa, s-au înscris la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie- iulie 2018, 5316 de absolvenţi (4570 sunt din serie curentă şi 746 din serii anterioare).
- 4636 de candidaţi susţin Proba A- evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
- 3 candidaţi susţin Proba B- evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;
- 4145 de candidaţi susţin Proba C- evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. 499 de candidaţi din promoţia curentă şi-au echivalat această probă cu rezultatele obtinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, de tipul: PET, IELTS, TOEFL etc.
- 3551 de candidaţi susţin Proba D- evaluarea competenţelor digitale. 1086 de candidaţi din promoţia curentă şi-au echivalat această probă cu rezultatele obţinute la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, de tipul: ECDL Start, ECDL Complet.

Evaluarea competenţelor se realizează în 51 de centre de examen (26 în municipiu şi 25 în judeţ).

Noutatea acestui an o constituie o prevedere procedurală care presupune asocierea de subcomisii la centre de examen care au profiluri acreditate, astfel încât candidaţii să poată beneficia de certificate de competenţe.

În acest sens, deoarece la nivelul judeţului Constanţa există numeroase profiluri acreditate, s-au constituit patru subcomisii pentru candidaţi de la Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu Galaţi- calificarea tehnician chimist de laborator (asociaţi Colegiului Tehnic Vasile Pârvan Constanţa), Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil Buzău- specializarea tehnician operator telematică şi tehnician în hotelărie (asociaţi Liceului Tehnologic C.A.Rosetti Constanţa), Liceul Tehnologic Meserii Şi Servicii Buzău- specializarea tehnician operator telematică şi tehnician în hotelărie (asociaţi Liceului Tehnologic C.A.Rosetti Constanţa) şi Colegiul Tehnic Henri Coandă Tulcea- calificarea tehnician operator tehnică de calcul şi tehnician de telecomunicaţii (asociaţi Liceului Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanţa). Subcomisiile funcţionează în unităţile de învăţământ de unde provin candidaţii, dar notele acestora sunt operate în aplicaţia Ministerului Educaţiei Naţionale de către centrele de examen din Constanţa.

2. Mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019
Mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 (aprobată prin OMEN 5425/2017, modificată şi completată prin OMEN nr. 3017/2018)

Noutăţi faţă de anul trecut:

1. Ordinea etapelor de mobilitate
Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ şi a celor de prelungire a duratei contractului individual de muncă pentru cadrele didactice cu definitivat care au obţinut nota min. 7 la concursul naţional pentru ocuparea posturilor sesiunile 2017 sau 2016 va avea loc după repartizarea candidaţilor care obţin min. 7 la concursul naţional pentru ocuparea posturilor sesiunea 2018 (pănă acum aceste etape se derulau înaintea concursului).

Pretransfer:
27 aprilie - obţinerea acordurilor de principiu pentru pretransfer din partea unităţilor de învăţământ
27 iulie - şedinţă publică de repartizare - în situaţia în care postul a fgost ocupat prin concurs, acordul de principiu pentru pretransfer se anulează

Prelungirea duratei contractului individual de muncă
2 mai - obţinerea acordurilor de principiu pentru continuitate pe post din partea unităţilor de învăţământ
2 august - repartizare pe post - în situaţia în care postul a fgost ocupat prin concurs, acordul de principiu pentru continuitate se anulează

2. Inspecţii speciale/probe practice
Cadrele didactice titulare care solicită completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată, transferul pentru restrângere de activitate sau pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe catedre constituite şi din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/ transfer/ repartizare susţin inspecţii speciale la clasă/ probe practice la disciplinele solicitate care nu se regăsesc în documentul de numire/transfer/repartizare. Comisia pentru inspecţia specială/ proba practică este formată din 2 metodişti ai inspectoratului şcolar, numiţi prin decizia inspectorului şcolar general.

Nota minimă pentru inspecţia specială/proba practică: 7

3. Completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată
Cadrele didactice care mai au cel puţin ½ normă în unitatea în care sunt titulare completează norma didactică, la cerere, în altă unitate de învăţământ. În mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată cadrele didactice titulare care urmează să-şi completeze norma didactică cu ore în unităţile de învăţământ în care au funcţionat prin completarea normei didactice neîntrerupt în ultimii 3 ani şcolari, dacă orele respective sunt vacante şi se certifică viabilitatea acestora pentru o durată de cel puţin 2 ani şcolari (faţă de 1 an până acum).

4. Pretransfer prin concurs naţional
Cadrele didactice titulare care obţin min. 7 la concursul naţional pentru ocuparea posturilor sesiunea 2018 pot ocupa prin pretransfer catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, păstrând statutul de titular. Acestea participă la 2 şedinţe publice de repartizare:
25 iulie - repartizarea pe posturi titularizabile a candidaţilor cu nota min. 7
26 iulie - repartizarea pe posturi netitularizabile a candidaţilor titulari cu nota min. 7
5. Repartizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 Legea Educaţiei Naţionale

În situaţia în care un cadru didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a obţinut cel puţin media 7 (şapte) la mai multe concursuri de titularizare în învăţământul preuniversitar de stat, din sesiunile 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 sau 2017, repartizarea pe post didactic/catedră se realizează în baza celei mai mari medii de repartizare obţinute de cadrul didactic în această perioadă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) (până acum se lua în considerare ultima medie peste 7).

6. Plata cu ora personal de conducere, îndrumare şi control
Personalul de conducere din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, precum şi personalul de îndrumare şi control poate fi salarizat prin plata cu ora sau prin cumul pe posturi didactice/catedre/ore rămase neocupate în condiţiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

7. Plata cu ora titulari/suplinitori în altă unitate, profesori asociaţi şi pensionari
Personalul didactic de predare titular şi cel angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ, specialiştii consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare, personalul calificat angajat în alte domenii de activitate şi personalul didactic pensionat care solicită încadrarea în regim de plata cu ora/cumul susţin interviu în faţa unei comisii constituite la nivelul unităţii de învăţământ. Interviul se evaluează cu note de la 10 la 1, iar nota minimă de promovare este 5 (cinci).

8. Concurs judeţean pentru ocuparea posturilor
Candidaţii care nu au participat la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor sau care nu au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la inspecţia specială la clasă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2018 pot participa la concursul organizat de inspectoratul şcolar la nivel judeţean nivelul/municipiului Bucureşti şi au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor, să susţină inspecţia specială la clasă organizată de o comisie constituită la nivelul unităţii de învăţământ/unui grup de unităţi de învăţământ (până acum, aceşti candidaţi nu aveau dreptul de a participa la concurs).

9. Testare la nivel judeţean pentru candidaţi fără studii corespunzătoare
În vederea susţinerii interviului, comisia pentru organizarea şi desfăşurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Candidatul extrage un bilet şi răspunde la întrebările conţinute de acesta.

3. Olimpiade Naţionale
Olimpiade naţionale care vor fi organizate la Constanţa

Denumirea olimpiadei - Perioada desfăşurării

Olimpiada naţională de limba engleză - 2.04 - 6.04.2018
Olimpiada naţională de informatică - 29.03 - 5.04.2018
Lot pregătire - internaţională germană - 27.04 - 4.04.2018
Olimpiada Naţională la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, liceu tehnologic,domeniul AGRICULTURA - 2-6 aprilie 2018
Concursul naţional de comunicări ştiinţifice ale elevilor din clasele liceale - 8 -12 iulie 2018
Olimpiada de limba şi literatura turcă - 2-5 aprilie 2018
Olimpiada de limba şi literatura rusă şi croată maternă 2-5 aprilie 2018
Olimpiada naţională de religie - cult musulman - 12-15 aprilie 2018
Olimpiada Naţională de Arta actorului - aprilie 2018
Olimpiada Internaţională de Lectură - septembrie 2018
Concursul Naţional Ovidianum - 25-27 mai 2018
Olimpiada Gimnaziilor - tenis de masă 7-9 mai 2018
Concursul CANSAT - mai 2018
Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.