Cariere

1 : Referent - Biroul Secretariat Registratura Valabilitate: 2014-07-10 -> 2014-07-31

Agentia Nationala de Presa AGERPRES, cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a unui post de referent, pe perioada determinata, in cadrul Biroului Secretariat -Registratura.

Cerinte:
- Studii medii;
- Cunostinte operare PC (procesare text), transmisii de date (fax, e-mail);
- Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
- Constituie avantaj cursurile in domeniul biroticii si secretariatului.

Responsabilitati:
- Organizarea activitatii operative a secretariatului tehnic al institutiei;
- Comunicarea sarcinilor executive dispuse de Directorul General Adjunct/redactorii sefi si raportarea executarii acestora;
- Asigurarea comunicarii intre compartimentele institutiei, pentru coordonarea executiei sarcinilor;
- Primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei în cadrul institutiei;
- Asigurarea legaturilor telefonice in interiorul si exteriorul institutiei.

Dosarul de concurs va contine:
- curriculum vitae,
- o scrisoare de intentie,
- copie dupa diploma de studii,
- adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau in specialitatea studiilor
si va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Directia Resurse Umane - Salarizare pana la data de 31.07.2014, ora 16.00.

Dupa analizarea dosarelor, rezultatele selectarii acestora se afiseaza la sediul institutiei la data de 06.08.2014. Vor fi anuntati telefonic doar candidatii care au fost selectati pentru a participa la concurs.

Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor, proba practica si un interviu. Probele scrisa si practica vor avea loc in data de 12.08.2014, cu incepere de la ora 11.00.

Candidatii admisi la cele doua probe (acumularea a cel putin 50 de puncte la fiecare proba) vor participa ulterior si la interviu.
Informatii suplimentare la telefon 021.207.61.36 - Directia Resurse Umane - Salarizare.

 

2 : Redactor sef adjunct - Redactia Politici Internationale - Romania in lume Valabilitate: 2014-07-10 -> 2014-08-11

AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor sef adjunct la Redactia Politici Internationale - Romania in lume, pe perioada nedeterminata.

Cerinte:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- vechime in functie de conducere, in cadrul unei institutii de presa, minimum 1 an;
- calitati de organizator si de conducator;
- capacitatea de a lua decizii;
- cunostinte aprofundate din domeniile politica interna ai politica externa generala;
- abilitati de comunicare, planificare, de analiza si sinteza;
- cunoasterea foarte buna a unei limbi de circulatie internationala.

Atributii principale:
- Organizeaza activitatea redactiei si coordoneaza personalul din subordine în colaborare cu redactorul sef;
- Colaboreaza si mentine legatura cu celelalte redactii pentru acoperirea completa a unor evenimente;
- Stabileste obiectivele de performanta individuale si pentru redactie, pe termen scurt, mediu si lung in colaborare cu redactorul sef;
- Strange si selecteaza de la personalul din subordine propuneri de materiale jurnalistice si teme care sa fie dezvoltate editorial pe fluxurile redactiei;
- Este responsabil de continutul si forma stirilor redactate, editate si introduse in fluxul de stiri al redactiei de catre personalul din subordine, in primul rand de exactitatea si obiectivitatea lor; verifica continutul, corectitudinea si calitatea informatiilor introduse in fluxul redactiei si informeaza prompt superiorii ierarhici in legatura cu orice problema legata de continutul fluxului sau de activitatea redactiei de care este responsabil si ia masuri de corectare corespunzatoare a materialelor (corecturi, anulari) daca este cazul;
- Realizeaza materiale de presa cu un grad ridicat de dificultate si valideaza stiri care prezinta subiecte sensibile;
- Ofera instruire si asistenta redactorilor pentru realizarea materialelor de presa ai editorilor pentru validarea corecta a stirilor.

Bibliografie:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile ai completarile ulterioare;
- Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicata, cu modificarile ai completarile ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Carta Organizatiei Natiunilor Unite;
- Tratatul de la Roma;
- Tratatul de la Maastricht;
- Tratatul de la Bruxelles;
- Tratatul Atlanticului de Nord;
- Acordul de la Bretton Woods.

Dosarul de concurs va contine:
- curriculum vitae,
- o scrisoare de intentie,
- copie dupa diploma de studii,
- document justificativ din care sa reiasa perioada lucrata in functie de conducere,
- document din care sa reiasa nivelul de cunoastere al limbii straine,
- adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau in specialitatea studiilor
si va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Directia Resurse Umane - Salarizare pana la data de 11.08.2014, ora 16.00.

Dupa analizarea dosarelor, rezultatele selectarii acestora se afiseaza la sediul institutiei la data de 14.08.2014. Vor fi anuntati telefonic doar candidatii care au fost selectati pentru a participa la proba scrisa.
Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si un interviu. Proba scrisa va avea loc in data de 21.08.2014, ora 12.00, iar interviul va avea loc in data de 27.08.2014, ora 12.00.

Candidatii admisi la proba scrisa (acumularea a cel putin 70 de puncte) vor participa ulterior si la interviu.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.207.61.36 - Directia Resurse Umane - Salarizare.
  3: Redactor sef - Redactia Politici Internationale - Romania in lume Valabilitate: 2014-07-10 -> 2014-08-11

AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor sef la Redactia Politici Internationale - Romania in lume, pe perioada nedeterminata.

Cerinte:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- vechime in functie de conducere, in cadrul unei institutii de presa, minimum 1 an;
- calitati de organizator si de conducator;
- capacitatea de a lua decizii;
- cunostinte aprofundate din domeniile politica interna si politica externa generala;
- abilitati de comunicare, planificare, de analiza si sinteza;
- cunoasterea foarte buna a unei limbi de circulatie internationala.

Atributii principale:

- Organizeaza activitatea redactiei si coordoneaza personalul din subordine;
- Stabileste obiectivele de performanta individuale si pentru redactie, pe termen scurt, mediu si lung;
- Strange si selecteaza de la personalul din subordine propuneri de materiale jurnalistice si teme care sa fie dezvoltate editorial pe fluxurile redactiei;
- Fixeaza termene de realizare a materialelor de presa care ar urma sa fie introduse in fluxul agentiei;
- Verifica continutul, corectitudinea si calitatea informatiilor introduse in fluxul pe care il coordoneaza, informeaza prompt superiorii ierarhici in legatura cu orice problema legata de continutul fluxului sau de activitatea redactiei de care este responsabil si ia masuri de corectare corespunzatoare a materialelor (corecturi, anulari) daca este cazul;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate, precum si la evenimente si intalniri profesionale;
- Aproba programul de lucru in redactie in zilele saptamanii, in week-end si sarbatori legale, in acord cu prevederile Codului Muncii si celelalte acte normative în vigoare.

Bibliografie:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Carta Organizatiei Natiunilor Unite;
- Tratatul de la Roma;
- Tratatul de la Maastricht;
- Tratatul de la Bruxelles;
- Tratatul Atlanticului de Nord;
- Acordul de la Bretton Woods;
- Acquis-ul comunitar aferent domeniilor politica sociala, ocuparea fortei de munca si libera circulatie a persoanelor.

Dosarul de concurs va contine:
- curriculum vitae,
- o scrisoare de intentie,
- copie dupa diploma de studii,
- document justificativ din care sa reiasa perioada lucrata in functie de conducere,
- document din care sa reiasa nivelul de cunoastere al limbii straine,
- adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sauin specialitatea studiilor
si va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Directia Resurse Umane - Salarizare pana la data de 11.08.2014, ora 16.00.

Dupa analizarea dosarelor, rezultatele selectarii acestora se afiseaza la sediul institutiei la data de 14.08.2014. Vor fi anuntati telefonic doar candidatii care au fost selectati pentru a participa la proba scrisa.
Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si un interviu. Proba scrisa va avea loc in data de 21.08.2014, ora 12.00, iar interviul va avea loc in data de 27.08.2014, ora 12.00.

Candidatii admisi la proba scrisa (acumularea a cel putin 70 de puncte) vor participa ulterior si la interviu.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.207.61.36 - Directia Resurse Umane - Salarizare.
4 : Redactor sef adjunct - Redactia Life Extern Valabilitate: 2014-07-10 -> 2014-08-11

AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor sef adjunct la Redactia Life Extern, pe perioada nedeterminata.

Cerinte:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- vechime in functie de conducere, in cadrul unei institutii de presa, minimum 1 an;
- calitati de organizator si de conducator;
- capacitatea de a lua decizii;
- cunostinte aprofundate din domeniile economic, social, cultura, stiinta si tehnica;
- abilitati de comunicare, planificare, de analiza si sinteza;
- cunoasterea foarte buna a unei limbi de circulatie internationala.

Atributii principale:
- Organizeaza activitatea redactiei si coordoneaza personalul din subordine in colaborare cu redactorul sef;
- Colaboreaza si mentine legatura cu celelalte redactii pentru acoperirea completa a unor evenimente;
- Stabileste obiectivele de performanta individuale si pentru redactie, pe termen scurt, mediu si lung in colaborare cu redactorul sef;
- Strange si selecteazs de la personalul din subordine propuneri de materiale jurnalistice si teme care sa fie dezvoltate editorial pe fluxurile redactiei;
- Este responsabil de continutul si forma stirilor redactate, editate si introduse in fluxul de stiri al redactiei de catre personalul din subordine, in primul rand de exactitatea si obiectivitatea lor; verifica continutul, corectitudinea si calitatea informatiilor introduse în fluxul redactiei si informeaza prompt superiorii ierarhici in legatura cu orice problema legata de continutul fluxului sau de activitatea redactiei de care este responsabil si ia masuri de corectare corespunzatoare a materialelor (corecturi, anulari) daca este cazul;
- Realizeaza materiale de presa cu un grad ridicat de dificultate si valideaza stiri care prezinta subiecte sensibile;
- Ofera instruire si asistenta redactorilor pentru realizarea materialelor de presa si editorilor pentru validarea corecta a stirilor;

Bibliografie:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Carta Organizatiei Natiunilor Unite;
- Constitutia UNESCO;
- Constitutia Organizatiei Mondiale a Sanatatii;
- Conventia pentru infiintarea Organizatiei Europene pentru Cercetare Nucleara;
- Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene;
- Acquis-ul comunitar aferent domeniilor politica sociala, ocuparea fortei de munca si libera circulatie a persoanelor.

Dosarul de concurs va contine:
- curriculum vitae,
- o scrisoare de intentie,
- copie dupa diploma de studii,
- document justificativ din care sa reiasa perioada lucrata in functie de conducere,
- document din care sa reiasa nivelul de cunoastere al limbii straine,
- adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau in specialitatea studiilor
si va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Directia Resurse Umane - Salarizare pana la data de 11.08.2014, ora 16.00.

Dupa analizarea dosarelor, rezultatele selectarii acestora se afiseaza la sediul institutiei la data de 14.08.2014. Vor fi anuntati telefonic doar candidatii care au fost selectati pentru a participa la proba scrisa.
Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si un interviu. Proba scrisa va avea loc in data de 21.08.2014, ora 12.00, iar interviul va avea loc in data de 27.08.2014, ora 12.00.

Candidatii admisi la proba scrisa (acumularea a cel putin 70 de puncte) vor participa ulterior si la interviu.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.207.61.36 - Directia Resurse Umane - Salarizare.
5 : Redactor sef - Redactia Life Extern Valabilitate: 2014-07-10 -> 2014-08-11

AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de redactor sef la Redactia Life Extern, pe perioada nedeterminata.

Cerinte:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
- vechime in functie de conducere, in cadrul unei institutii de presa, minimum 1 an;
- calitati de organizator si de conducator;
- capacitatea de a lua decizii;
- cunostinte aprofundate din domeniile economic, social, cultura, stiinta si tehnica;
- abilitati de comunicare, planificare, de analiza si sinteza;
- cunoasterea foarte buna a unei limbi de circulatie internationala.

Atributii principale:
- Organizeaza activitatea redactiei si coordoneaza personalul din subordine;
- Stabileste obiectivele de performanta individuale si pentru redactie, pe termen scurt, mediu si lung;
- Strangesi selecteaza de la personalul din subordine propuneri de materiale jurnalistice si teme care sa fie dezvoltate editorial pe fluxurile redactiei;
- Fixeaza termene de realizare a materialelor de presa care ar urma sa fie introduse in fluxul agentiei;
- Verifica continutul, corectitudinea si calitatea informatiilor introduse in fluxul pe care il coordoneaza, informeaza prompt superiorii ierarhici in legatura cu orice problema legata de continutul fluxului sau de activitatea redactiei de care este responsabil si ia masuri de corectare corespunzatoare a materialelor (corecturi, anulari) daca este cazul;
- Participa la misiuni de presa pe durata limitata, in tara si strainatate, precum si la evenimente si intalniri profesionale;
- Aproba programul de lucru in redactie in zilele saptamanii, in week-end si sarbatori legale, in acord cu prevederile Codului Muncii si celelalte acte normative in vigoare.

Bibliografie:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
- Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Carta Organizatiei Natiunilor Unite;
- Constitutia UNESCO;
- Constitutia Organizatiei Mondiale a Sanatatii;
- Conventia pentru infiintarea Organizatiei Europene pentru Cercetare Nucleara;
- Conventia pentru infiintarea Agentiei Spatiale Europene;
- Statutul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica;
- Acquis-ul comunitar aferent domeniilor politica sociala, ocuparea fortei de munca si libera circulatie a persoanelor.

Dosarul de concurs va contine:
- curriculum vitae,
- o scrisoare de intentie,
- copie dupa diploma de studii,
- document justificativ din care sa reiasa perioada lucrata in functie de conducere,
- document din care sa reiasa nivelul de cunoastere al limbii straine,
- adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau in specialitatea studiilor
si va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Directia Resurse Umane - Salarizare pana la data de 11.08.2014, ora 16.00.

Dupa analizarea dosarelor, rezultatele selectarii acestora se afiseaza la sediul institutiei la data de 14.08.2014. Vor fi anuntati telefonic doar candidatii care au fost selectati pentru a participa la proba scrisa.
Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si un interviu. Proba scrisa va avea loc in data de 21.08.2014, ora 12.00, iar interviul va avea loc in data de 27.08.2014, ora 12.00.

Candidatii admisi la proba scrisa (acumularea a cel putin 70 de puncte) vor participa ulterior si la interviu.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.207.61.36 - Directia Resurse Umane - Salarizare.

 

6 : Fotoreporter special - Redactia Foto-Video-Multimedia - Valabilitate: 2014-06-24 -> 2014-07-24

AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de fotoreporter, pe perioada nedeterminata, in cadrul Redactiei Foto - Video - Multimedia.

Conditii:
- studii medii;
- experienta in specialitate minimum 1 an;
- cunostinte editare foto-video;
- cunostinte operare PC(procesare text, prelucrare digitala, transmisii de date, Internet);
- cunostinte solide de Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Adobe Premiere;
- cunostinte de cultura generala;
- cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala.


Responsabilitati:
- realizeaza fotografii si materiale video de la evenimentele prevazute in sumarul redactiei, la cele solicitate expres de conducerea redactiei si din proprie initiativa, in situatii de urgenta (calamitati naturale, incendii, accidente);
- efectueaza misiuni in tara si strainatate, la propunerea conducerii redactiei;
- in cazuri speciale introduce fotografii cu explicatiile necesare pe fluxul foto al Agentiei.

Concursul va consta in proba scrisa, proba practica si un interviu.


Dosarul de concurs va contine:
- curriculum vitae
- o scrisoare de intentie
- copie dupa diploma de studii
- adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau in specialitatea studiilor
- trei reportaje video de exact 5 minute, HD, filmate si editate personal
si va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Directia Resurse Umane - Salarizare pana la data de 24.07.2014.


Dupa analizarea dosarelor, rezultatele selectarii acestora se afiseaza la sediul institutiei la data de 29.07.2014. Vor fi anuntati telefonic doar candidatii care au fost selectati pentru a participa la proba scrisa si proba practica.


Probele scrisa si practica vor avea loc in data de 04.08.2014.


Candidatii care vor acumula la fiecare proba (proba scrisa si proba practica) cel putin 50 de puncte vor putea participa ulterior si la interviu.

Informatii suplimentare la telefon 021-207.61.36.

 

7 : Expert - Directia Marketing, Comunicare si Relatii Internationale - Valabilitate: 2014-05-14 -> 2014-06-12

AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES cu sediul in Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert, pe perioada determinata, in cadrul Directiei Marketing, Comunicare si Relatii Internationale.

Cerinte:
- studii superioare;
- capacitate de organizare pentru respectarea termenelor limita;
- disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii;
- cunostinte temeinice de cultura generala (politice, sociale, economice, culturale);
- cunostinte temeinice de operare PC - MS Office - nivel avansat (in special Excel - calcul tabelar, gestionare baze de date etc.), Word, internet, e-mail;
- foarte bune cunostinte de limba romana si limba engleza;
- este necesar un minimum de cunostinte din domeniul media.

Principalele atributii si responsabilitati:
- participa la planificarea strategiilor generale de comunicare;
- participa la pregatirea strategiilor de continut pentru mediile online;
- participa la pregatirea evenimentelor de promovare a institutiei;
- identifica si acceseaza noi clienti pentru produsele si serviciile institutiei;
- raspunde de volumul de vanzari alocat;
- cunoaste si promoveaza oferta de produse si servicii;
- negociaza si incheie contracte/comenzi/acorduri si urmareste derularea acestora.

Dosarul de concurs va contine:
- curriculum vitae,
- o scrisoare de intentie,
- copie dupa diploma de studii,
- adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau in specialitatea studiilor
si va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Directia Resurse Umane - Salarizare pana la data de 12.06.2014.
Dupa analizarea dosarelor, rezultatele selectarii acestora se afiseaza la sediul institutiei la data de 18.06.2014. Vor fi anuntati telefonic doar candidatii care au fost selectati pentru a participa la proba scrisa.
Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si un interviu. Proba scrisa va avea loc in data de 25.06.2014. Candidatii admisi la proba scrisa (acumularea a cel putin 50 de puncte) vor participa ulterior si la interviu.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.207.61.36 - Directia Resurse Umane - Salarizare.

 

8. Director General Adjunct - Valabilitate:2014-04-30 -> 2014-06-16

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES cu sediul în Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea unui post de director general adjunct, pe perioadă nedeterminată.

Cerinţe:
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în funcţie de conducere, în cadrul unei instituţii de presă, minimum 1 an;
- calităţi de organizator şi de conducător;
- capacitatea de a lua decizii;
- cunoştinţe aprofundate din domeniile politic, economic, administraţie, justiţie şi afaceri interne;
- abilităţi de comunicare, planificare, de analiză şi sinteză;
- cunoaşterea foarte bună a unei limbi de circulaţie internaţională.

Bibliografie:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. Legea finanţelor publice - Capitolul I şi IV, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de concurs va conţine:
- curriculum vitae,
- o scrisoare de intenţie,
- copie după diploma de studii,
- document justificativ din care să reiasă perioada lucrată în funcţie de conducere,
- adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, meserie şi/sau în specialitatea studiilor
şi va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Direcţia Resurse Umane - Salarizare până la data de 04.06.2014.

După analizarea dosarelor, rezultatele selectării acestora se afişează la sediul instituţiei la data de 06.06.2014. Vor fi anunţaţi telefonic doar candidaţii care au fost selectaţi pentru a participa la proba scrisă.
Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi un interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 16.06.2014, ora 12.00, iar interviul va avea loc in data de 20.06.2014, ora 12.00. Candidaţii admişi la proba scrisă (acumularea a cel puţin 70 de puncte) vor participa ulterior şi la interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.207.61.36 - Direcţia Resurse Umane - Salarizare.

 

9. Redactor de rubrica - Redactia Stiri Interne - Valabilitate: 2014-04-14 -> 2014-05-28

AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES cu sediul in Piata Presei Libere nr.1, sector 1, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de redactor de rubrica, pe perioada nedeterminata, in cadrul Redactiei Stiri Interne.

Conditii:

- Studii superioare; constituie un avantaj diploma in specialitatile Jurnalistica, Stiinte Politice sau Drept
- Experienta in redactare de texte jurnalistice de minimum 5 ani
- Cunoasterea foarte buna a limbii romane si a unei limbi straine
- Cunostinte aprofundate din domeniile politic, administrativ, social
- Cunostinte avansate de operare PC si navigare pe Internet
- Capacitatea de a lucra in conditii de stres si cu termene stranse
- Disponibilitate pentru program prelungit

Atributiile postului:
1. Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
2. Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimetelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
3. Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
4. Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici.

Dosarul de concurs va contine:
- curriculum vitae,
- o scrisoare de intentie,
- copie dupa diploma de studii,
- adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau in specialitatea studiilor
si va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Directia Resurse Umane - Salarizare pana la data de 28.05.2014.

Dupa analizarea dosarelor, rezultatele selectarii acestora se afiseaza la sediul institutiei la data de 30.05.2014. Vor fi anuntati telefonic doar candidatii care au fost selectati pentru a participa la proba scrisa.

Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si un interviu. Proba scrisa va avea loc in data de 04.06.2014. Candidatii admisi la proba scrisa (acumularea a cel putin 50 de puncte) vor participa ulterior si la interviu.

Informatii suplimentare la telefon 021-207.61.36.

 

10. EXPERT - Directia Financiara - Valabilitate - 2014-04-10 -> 2014-05-22

AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert, pe perioada determinata, in cadrul Directiei Financiara - Serviciul Financiar-Contabilitate.

Conditii:
- studii superioare economice;
- vechime in specialitate minimum 7 ani;
- cunostinte operare PC (Microsoft Office -Word, Excel, Internet, baze de date SIMEC);
- cunoasterea legislatiei economico-financiare in institutiile publice;
- cursuri de specialitate in domeniul economic.

Principalele atributii:
- intocmire documente de plata prin banca si casierie ( documente ALOP si instrumente de plata);
- intocmirea registrelor inventar si jurnale;
- intocmirea situatiilor privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli;
- evidenta cheltuielilor cu sediile corespondentilor judeteni;
- decontarea cheltuielilor de transport RATB si METROREX;
- verificarea si certificarea facturilor de la operatorii de telefonie.

Dosarul de concurs va contine:
- curriculum vitae,
- o scrisoare de intentie,
- copie dupa diploma de studii,
- adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau in specialitatea studiilor si va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Directia Resurse Umane - Salarizare pana la data de 22.05.2014.


Dupa analizarea dosarelor, rezultatele selectarii acestora se afiseaza la sediul institutiei la data de 26.05.2014. Vor fi anuntati telefonic doar candidatii care au fost selectati pentru a participa la proba scrisa.

Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si un interviu. Proba scrisa va avea loc in data de 29.05.2014. Candidatii admisi la proba scrisa (acumularea a cel putin 50 de puncte) vor participa ulterior si la interviu.
Informatii suplimentare la telefon 021-207.61.36.