Cariere

1. Redactor de rubrica - Redactia Stiri Interne - Valabilitate: 2014-04-14 -> 2014-05-28

AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES cu sediul in Piata Presei Libere nr.1, sector 1, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de redactor de rubrica, pe perioada nedeterminata, in cadrul Redactiei Stiri Interne.

Conditii:

- Studii superioare; constituie un avantaj diploma in specialitatile Jurnalistica, Stiinte Politice sau Drept
- Experienta in redactare de texte jurnalistice de minimum 5 ani
- Cunoasterea foarte buna a limbii romane si a unei limbi straine
- Cunostinte aprofundate din domeniile politic, administrativ, social
- Cunostinte avansate de operare PC si navigare pe Internet
- Capacitatea de a lucra in conditii de stres si cu termene stranse
- Disponibilitate pentru program prelungit

Atributiile postului:
1. Redacteaza si transmite urgent flash-uri de la evenimentele importante la care participa; redacteaza stiri, reportaje, interviuri si sinteze, preocupandu-se sa asigure acoperirea completa a evenimentelor, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei si operativitatii;
2. Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimetelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze;
3. Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului;
4. Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile repartizate si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici.

Dosarul de concurs va contine:
- curriculum vitae,
- o scrisoare de intentie,
- copie dupa diploma de studii,
- adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau in specialitatea studiilor
si va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Directia Resurse Umane - Salarizare pana la data de 28.05.2014.

Dupa analizarea dosarelor, rezultatele selectarii acestora se afiseaza la sediul institutiei la data de 30.05.2014. Vor fi anuntati telefonic doar candidatii care au fost selectati pentru a participa la proba scrisa.

Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si un interviu. Proba scrisa va avea loc in data de 04.06.2014. Candidatii admisi la proba scrisa (acumularea a cel putin 50 de puncte) vor participa ulterior si la interviu.

Informatii suplimentare la telefon 021-207.61.36.

 

2. EXPERT - Directia Financiara - Valabilitate - 2014-04-10 -> 2014-05-22

AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de expert, pe perioada determinata, in cadrul Directiei Financiara - Serviciul Financiar-Contabilitate.

Conditii:
- studii superioare economice;
- vechime in specialitate minimum 7 ani;
- cunostinte operare PC (Microsoft Office -Word, Excel, Internet, baze de date SIMEC);
- cunoasterea legislatiei economico-financiare in institutiile publice;
- cursuri de specialitate in domeniul economic.

Principalele atributii:
- intocmire documente de plata prin banca si casierie ( documente ALOP si instrumente de plata);
- intocmirea registrelor inventar si jurnale;
- intocmirea situatiilor privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli;
- evidenta cheltuielilor cu sediile corespondentilor judeteni;
- decontarea cheltuielilor de transport RATB si METROREX;
- verificarea si certificarea facturilor de la operatorii de telefonie.

Dosarul de concurs va contine:
- curriculum vitae,
- o scrisoare de intentie,
- copie dupa diploma de studii,
- adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau in specialitatea studiilor si va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Directia Resurse Umane - Salarizare pana la data de 22.05.2014.


Dupa analizarea dosarelor, rezultatele selectarii acestora se afiseaza la sediul institutiei la data de 26.05.2014. Vor fi anuntati telefonic doar candidatii care au fost selectati pentru a participa la proba scrisa.

Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si un interviu. Proba scrisa va avea loc in data de 29.05.2014. Candidatii admisi la proba scrisa (acumularea a cel putin 50 de puncte) vor participa ulterior si la interviu.
Informatii suplimentare la telefon 021-207.61.36.

 

3. CORESPONDENT SPECIAL pentru judetul Teleorman - Valabilitate - 2014-04-09 -> 2014-04-25

AGENTIA NATIONALA DE PRESA AGERPRES cu sediul in Piata Presei Libere nr.1, sector 1, Bucuresti, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de corespondent special pentru judetul Teleorman, pe perioada nedeterminata, in cadrul Redactiei Stiri Interne.

Conditii:
- Studii superioare; constituie un avantaj diploma in specialitatile Jurnalistica, Stiinte Politice sau Drept
- Experienta in redactare de texte jurnalistice de minimum 3 ani
- Cunoasterea foarte buna a limbii romane si a unei limbi straine
- Cunostinte aprofundate din domeniile politic, administrativ, social
- Cunostinte avansate de operare PC si navigare pe Internet
- Capacitatea de a lucra in conditii de stres si cu termene stranse
- Disponibilitate pentru program prelungit

Atributiile postului:
- Redacteaza si transmite urgent flash-uri despre evenimente deosebite sau intamplari de mare impact, redacteaza stiri, reportaje si interviuri despre evenimentele politice, economice, sociale, culturale, religioase, sportive, din justitie, administratie publica locala si fapt divers care au loc in judet, precum si despre viata si problemele minoritatilor etnice, respectand criteriile obiectivitatii, corectitudinii, importantei evenimentului si operativitatii.
- Desfasoara activitati de documentare pentru acoperirea corespunzatoare a evenimentelor/actiunilor pe care urmeaza sa le mediatizeze.
- Acopera cu informatii de presa conferinte, reuniuni, simpozioane, congrese, alte manifestari de profil, de la fata locului.
- Propune conducerii redactiei subiecte pe domeniile de interes si realizeaza materiale de presa pe teme solicitate de superiorii ierarhici.

Dosarul de concurs va contine:
- curriculum vitae,
- o scrisoare de intentie,
- copie dupa diploma  de studii,
- adeverinta care sa ateste vechimea in munca, meserie si/sau in specialitatea studiilor
si va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Directia Resurse Umane - Salarizare pana la data de 25.04.2014.
 

Dupa analizarea dosarelor, rezultatele selectarii acestora se afiseaza la sediul institutiei la data de 30.04.2014. Vor fi anuntati telefonic doar candidatii care au fost selectati pentru a participa la proba scrisa.
 

Concursul va consta intr-o proba scrisa de verificare a cunostintelor si un interviu. Proba scrisa va avea loc in data de 07.05.2014. Candidatii admisi la proba scrisa (acumularea a cel putin 50 de puncte) vor participa ulterior si la interviu.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.207.61.36 - Direcţia Resurse Umane - Salarizare.

 

4. CONSILIER JURIDIC - Serviciul Juridic - Valabilitate - 17.03.2014 - 22.04.2014

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ AGERPRES cu sediul în Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea unui post de CONSILIER JURIDIC, pe perioadă determinată, în cadrul Serviciului Juridic.

Condiţii:
" Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, specializarea "drept";
" abilităţi de comunicare şi planificare;
" capacitate de analiză şi sinteză;
" asumarea responsabilităţilor;
" disponibilitate pentru program prelungit, în condiţiile înregistrării unui volum fluctuant de lucrări;
" capacitate de a lucra în condiţii de stres şi cu termene strânse.

Principalele atribuţii:
" Asigură consultanţă juridică şi reprezintă Agenţia Naţională de Presă AGERPRES în faţa instanţelor de judecată.
" Avizează pentru legalitate documentele instituţiei.
" Participă la întocmirea contractelor protocoalelor şi acordurilor în care Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este parte, asigură legalitatea acestora şi le avizează din punct de vedere juridic.

Bibliografie:
- Legea nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

Dosarul de concurs va conţine:
- Copie CI,
- Curriculum vitae,
- Scrisoare de intenţie,
- Copie după diploma de studii,
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

şi va fi trimis pe adresa de e-mail resurseumane@agerpres.ro sau poate fi depus la Direcţia Resurse Umane - Salarizare până la data de 22.04.2014, ora.16.00.

După analizarea dosarelor, rezultatele selectării acestora se afişează la sediul instituţiei, la data de 23.04.2014. Vor fi anunţaţi telefonic doar candidaţii care au fost selectaţi pentru a participa la proba scrisă.

Concursul va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor şi un interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 28.04.2014. Candidaţii admişi la proba scrisă (acumularea a cel puţin 50 de puncte) vor participa ulterior şi la interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.207.61.36 - Direcţia Resurse Umane - Salarizare.